img
logo
Hızlı Menü
Arama

Alb Yatırım Olarak Neler Yapıyoruz ?

1.Halka Arz Danışmanlığı

Proje yöneticisi olarak, halka arz süreci boyunca ihtiyaç duyacağınız hukuki süreçlerin yürütülmesi, kanun ve yönetmeliklere uygun reklam-pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecinde de Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılması zorunlu bildirimlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması konularında, uzman danışmanlarımızla size destek sağlıyoruz.

2.Kur Riskini Yönetme (Hedge)

Türkiye’de döviz kurları 2013 yılından itibaren yükseliş trendinde hareket etmiştir. Bu süreçte ihracat-ithalat yapan şirketlerin tamamı, kur riskinin yönetilmesi konusu ile karşı karşıya kalmıştır. İşletmenizin kur riskinin yönetilmesi ve muhtemel kambiyo zararlarının önüne geçilmesi konusunda, şirketinizin bütün döviz pozisyonlarını ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek size en uygun hedge (korunma) imkanlarını sunup hayata geçiriyoruz.

3.Borçlanma Aracı İhraçları

Şirketinizle ilgili en uygun finansal opsiyonların değerlendirilmesi, ihtiyaçlarınıza en uygun borçlanma araçlarının ihraç edilmesi konularında, uzman kadromuzla sizlere rehberlik ediyoruz.

4.Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Tüm sektörlere birleşme ve satın alma işlemlerinin ilk aşamasından itibaren; stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması, özel inceleme çalışması, vergi ve hukuk danışmanlığı ve işlem sonrası entegrasyona kadar her aşamada danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

5.Danışmanlık Hizmetleri

Aşağıdaki konularda da uzman kadromuzla iş hayatınızda rehberlik ediyoruz.
- Finansal risklerinizi minimize edecek en uygun finansman yapısının dizayn edilmesi,
- Şirket Değerlemesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Komitelerin Kurulması, İç Yönergelerin Hazırlanması, İç Kontrol Sisteminin dizayn edilmesi,
- Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen Kamuyu Aydınlatma Platformunda zamanında ve doğru bir şekilde gerekli bildirimlerin yapılması,
- Kanun ve yönetmeliklere uygun reklam ve pazarlama faaliyetlerinin organizasyonu.

Borsaya Açılarak Şirketinizi Büyütün

Alternatif finansman modelleri arasında ilk sırada yer alan halka arz seçeneği, son yıllarda çok sayıda şirket tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalar borsaya açılan şirketlerin; kurumsallaşma, iş hacmi, bilinirlik, güvenilirlik, büyüme gibi konularda, diğer şirketlere göre ortalama 3 kat daha avantajlı olduğunu gösteriyor...

Borsaya açılan şirketler daha ucuz ve kolay finansman bulma imkanı kazanmanın yanı sıra; bankacılık ve para piyasası nezdindeki kredibilitelerini artırıyorlar, isimlerini geniş kitlelere duyurarak medyada haber ve analizlere konu oluyorlar, marka değerlerini yükselterek prestijli ve kurumsal yapılarını perçinliyorlar. Borsa şirketleri hakkındaki birçok bilginin Borsa Bültenleri, veri yayın kuruluşları, medya kuruluşları ve KAP vasıtasıyla şeffaf şekilde yayımlanması; o şirket hakkında güvenilir, düzenli ve sürekli bilginin var olması anlamına geliyor. Bütün bunlar, borsaya açılmış şirketin kreditörleri, tedarikçileri, iş ortakları ve yatırımcılarına güven veriyor. Böyle bir şirket finansman temininde, ürün ve hizmetlerinin pazarlanıp satılmasında, nitelikli insan kaynağı bulmakta ve iş ortaklıkları kurmakta ciddi avantajlar elde ediyor. Halka arz olmanın şirketlere sağladığı başlıca avantajları şu başlıklar altında toplayabiliriz:

1.Finansman Kaynağı Sağlama
2.Şeffaf, Objektif ve Likit bir Değere Sahip Olma
3.Yurt İçi ve Yurt Dışında Yaygın Tanıtım
4.Kurumsallaşmış ve Prestijli Bir Yapıya Sahip Olma
5.İkincil Halka Arz ile Yeni Finansman Sağlama İmkanı
6.Dünya Borsalarına Açılarak Globalleşme Fırsatı

1.Finansman Kaynağı Sağlama

- Halka arz, şirketlere; organize, şeffaf, düzenli çalışan, güvenilir bir piyasa üzerinden sermaye elde etme imkanı sunmaktadır.
- Borsaya açılan şirketler, kredi kullanmak gibi alternatif finansman yöntemlerine göre, çok daha düşük maliyetle, üstelik geri ödemesi olmayan bir nakit kaynağa kavuşmaktadır.
- Diğer bütün finans kaynağı olan borçlanma yöntemine göre halka arz, şirketin nakit akışını zorlayacak, anapara ve faiz benzeri geri ödeme zorunlulukları olmayan bir kaynaktır.
- Ayrıca şirketler, halka açıldıktan ve payları Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da, bu paylarını teminat göstererek kredi kullanabilme, borç senedi ihraç edebilme imkanlarından yararlanabilirler. Böylece yeni ve ek finansman da sağlayabilirler.

2.Şeffaf, Objektif ve Likit bir Değere Sahip Olma

- Bir şirketin halka arz edilen payları; Borsa İstanbul gibi profesyonel, organize ve şeffaf bir piyasada, arz ve talebe göre oluşan fiyatlandırma neticesinde ‘likit’ hale gelmektedir.
- Bu sayede şirket ortakları Borsa’da işlem gören paylarını kredi işlemlerinde teminat olarak da kullanabilmekte, atıl duran bu varlıklarını finansman oluşturma aracına dönüştürebilmektedir.
- Borsada, şirketinizin bir pay fiyatının oluşması; birleşme, satın alma veya ikincil arz işlemlerinde şirketinizin değerinin tespitine de bir referans sağlamaktadır.

3.Yurt İçi ve Yurt Dışında Yaygın Tanıtım

- Borsa İstanbul’da işlem görecek şirketinizle ilgili çeşitli bilgiler; Borsanın şeffaflık ve kamuyu aydınlatma işlevi çerçevesinde veri yayın kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile diğer yayın kuruluşları tarafından yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara sürekli olarak ulaştırılmaktadır.
- Söz konusu bilgi, haber ve veri dağıtımı, şirketinizin, şirket ürün ve hizmetlerinizin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınmalarına, bilinmelerine yardımcı olmaktadır.
- Bu yaygın tanınmanın sağladığı avantajla birlikte; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında yerleşik ve aynı sektörde faaliyette bulunan şirketlerle işbirliğine gidebilme, ortaklık kurabilme ve böylece şirketinizi daha da büyütme imkanına sahip olacaksınız.

4.Kurumsallaşmış ve Prestijli Bir Yapıya Sahip Olma

- Şirketlerin paylarını halka arz etmeleri ve borsada işlem görmeye başlamaları; SPK ve Borsa İstanbul’un incelemelerini içeren bir süreç dahilinde gerçekleşmektedir.
- Şirketler borsada işlem görmeye başladıktan sonra finansal tablolarını belirli dönemlerde bağımsız denetim kuruluşlarının denetimlerine açmakta, ortaklarını ve kamuyu düzenli olarak bilgilendirmektedir. Böylece SPK ve Borsa İstanbul'un referansına kavuşmaktadır.
- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, sermaye piyasası disiplini içerisinde her anlamda mali ve diğer önemli bilgilerini kamuya duyurarak, düzenli ve zamanında raporlamalar yaparak, yatırımcılarının ve ortaklarının güvenini, ilgisini çok daha hızlı kazanabilirler.
- Böylece daha hızlı şekilde kurumsallaşma süreçlerini tamamlarlar. Şirket yapısının kurumsallaşması, şirketin bundan sonra bütün organizasyonunun güçlenmesi ve sürekliliği açısından da oldukça önemlidir.
- Kurumsallaşma, şirketin “kurucu aileden” bağımsız şekilde, genel geçer kabul görmüş bilimsel kurallarla yönetileceği konusunda da önemli bir taahhüt niteliği taşımaktadır.

5.İkincil Halka Arz ile Yeni Finansman Sağlama İmkanı

- Şirketler sadece birincil halka arz ile değil, sonradan da "İkincil Halka Arz" ile yeniden finansman imkanı sağlama yoluna gidebilirler.
- Böylece yatırım ve benzeri ihtiyaçları nedeniyle ya da öngörülemeyen ekonomik gelişmeler sebebiyle ortaya çıkabilecek yeni kaynak gereksinimlerini, "İkincil Halka Arz" ile gerçekleştirebilirler.

6.Dünya Borsalarına Açılarak ‘Globalleşme’ Fırsatı

- Şirketler, payları Borsada işlem görmeye başlaması ile birlikte, yabancı ülkelerde de kolayca sermaye piyasası aracı ihraç edebilirler.
- Yabancı ülkelerin borsalarında da işlem görmeye başlayıp, bu sefer döviz bazında uygun finansman imkanlarına kavuşabilirler.

Bir Şirket Nasıl Borsaya Açılabilir ?

Bir şirketin paylarının halka arzı için;

- Bir aracı kuruluşla aracılık sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
- Söz konusu sözleşmenin tarafları, şirket ve SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruluşlar olacaktır.
- Şirket paylarının Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görebilmesi için; pay halka arzına dair izahnamenin SPK tarafından onaylanması, sonrasında payların halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul yönetimi tarafından payların Borsa kotuna alınması gerekmektedir.
- Borsa İstanbul kotuna alınmak, borsada sürekli işlem görmesi talep edilen şirketin paylarının ilgili pazarda işlem görmesinin kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

Halka arz sürecinde;

- Söz konusu şirketin çalışma grubunun oluşturulması,
- Finansal tabloların hazırlanması,
- Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- Şirket Genel Kurulundan halka arza dair ilgili kararın çıkması,
- Sermaye piyasası mevzuatına göre Esas Sözleşme Değişikliği,
- Halka arz fiyatının gerçekçi şekilde belirlenmesi
- Borsa İstanbul tarafından talep edilen bütün belgelerin hazırlanması gerekmektedir.
Bütün bu süreçler, takvimde herhangi bir pürüz ve aksama yaşanmadığı takdirde ortalama 12 ay gibi bir sürede tamamlanmakta ve bu zaman dilimi sonrasında borsaya arz olacak şirketin hisselerinin işlem görmesi sağlanmaktadır.

Döviz Kuru Kaynaklı Riskinizi Yönetiyoruz

Şirketlerin faaliyet gösterirken karşılaştıkları en büyük risklerden biri, hiç şüphesiz kur riskidir. Döviz kurlarında yaşanan yükselişler veya gerilemeler, dövizle iş yapan yapmayan, bütün işletmeleri etkileme potansiyeline sahiptir. Özellikle dövizle iş yapan işletmeler ise daha fazla riske maruz kalmaktadır.

Kur artışının sebepleri neler?

Kur, iki para biriminin birbiri karşısındaki değerini ifade eder. Söz konusu bir ülkenin ulusal parası ile yabancı para arasındaki değişimi gösterir. Diğer bir ifadeyle döviz kuru, ulusal paranın yabancı para fiyatıdır. Genelde yerli paraların, dolar gibi rezerv paralar karşısındaki değeri burada ifade edilir. Ulusal paranın yabancı para karşısında değer kaybetmesi kurun yükselmesi, değer kazanması kurun düşmesi demektir.
Bir ülkede yerel para, rezerv para (dolar) karşısında değer kaybediyorsa bunun başlıca birkaç sebebi olabilir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
- Döviz kurunda iki para birimi olduğu için, söz konusu iki para biriminin ülkelerindeki faiz oranları önemlidir. Yüksek faiz oranına sahip olan ülke parası, diğer para birimine göre değer kazanır.
- Para arzının hızla arttığı ülkenin parası, para arzı yavaş artan ülke paraları karşısında değer kaybeder.
- Benzer şekilde para talebi hızla artan ülkelerin parası, para talebi yavaş artan ülke paraları karşısında değer kazanır. (Dolara talep, TL’den daha fazla ise; dolarda değerlenme kaçınılmaz olur.)
- Bir ülkenin cari işlemler hesabı ve dış ticaret dengesi açık veriyorsa, o ülkenin yerel parası, rezerv para karşısında değer kaybeder.
- Yüksek enflasyon da bir ülkenin parasının değerini olumsuz etkiler.

Kur riski nasıl ortaya çıkmaktadır?

- Döviz kurlarında bir yükseliş söz konusu ise, yoğun olarak ithal girdi ile üretim yapan ve yine bu üretimlerini ağırlıklı olarak iç piyasaya sunan işletmeler ciddi maliyet baskısı altında kalabilirler.
- Yurt dışından hazır mamul ithalatı yapan iç distribütörler, şayet yine yükseliş trendi varsa döviz kurlarında, yönetilmesi gereken kur riski ile karşı karşıya kalabilirler.
- Türkiye gibi emtia ve enerjide ithal ağırlığı olan bir ülkede, döviz kurlarındaki artış, bütün ithalat hesaplarını altüst etme potansiyeli barındırmaktadır. (Örneğin ham maddesi demir olan bir işletme ihracatçı bile olsa, muhtemel kur artışı sonrasında ithal ettiği demire daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaktır. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletme de, şayet dolarla ithal kumaş alıyorsa, aynı maliyetle karşılaşmak durumunda kalabilir.)
- Kur riski ülkemizde sadece yerli para ile yabancı paranın birbirine karşı hareketlerinden kaynaklanmaz. İki yabancı para biriminin de birbiri arasındaki hareketler de zaman zaman kur riskine beraberinde getirebilir. Türkiye’nin ihracatı ve ithalatı, bu anlamda da hassas dengeler barındırmaktadır. Türkiye’de şirketler, genelde dolar bazında alım yapmakta, avro bazında satış gerçekleştirmektedir. Bu durum EUR/USD paritesindeki hareketliliği de önemli kılmaktadır. Doların zayıf, avronun güçlü olduğu bir kompozisyonda, işletmeler daha kârlı satış yapabilmektedir. Ancak 2022 yılında gözlendiği gibi paritenin gerilemeye başlaması, doların güçlenmesi ve avronun değer kaybetmesi, şirketlere, EUR/USD paritesi kaynaklı zarar yazma riskini de beraberinde getirmektedir.

Şirketler kur riskinden nasıl korunur?

Kur riski ortaya çıkarken vadeler çok önemlidir. İleride satın alınacak veya verilecek dövizlerin o günkü muhtemel değerleri, kur zararının da boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda kur riskinin en fazla karşı karşıya kalınan türü “açık pozisyon” durumudur. Burada döviz cinsinden borçlanan ve döviz geliri olmayan işletmeler, açık pozisyon riskine en açık şirketlerdir. Pasif döviz yükümlülüğünün, döviz varlıklarından fazla olması “açık pozisyon riski” olarak bilinir. Özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmelerde gözlemlenen kur riski, mutlaka “hedge” edilmelidir. “Hedge” mekanizması çalıştırılarak, gelecekteki fiyat riskine karşı bugünden koruma sağlanacaktır.
-İhracatçı şirketler açısından kur riskinden korunma; ileri tarihte kasasına girecek dövizin bugünden TL değerini sabitlemektir. (Kurdaki düşüşe karşı koruma sağlar.)
-İthalatçı şirketler açısından kur riskinden korunma; ileri tarihte ödenecek yabancı para borcunun bugünden TL değerini sabitlemektir. (Kurdaki yükselişe karşı koruma sağlar.)
Bu şekilde bir kur riskinden korunma mekanizmasını hayata geçirmek için de “türev araçlar” kullanılmaktadır. Bugün Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) yapılan işlemlerle, döviz riski kolaylıkla “hedge” edilebilmektedir.
VADELİ İŞLEMLER: İhracatçı müşteri döviz satım işlemini, ithalatçı müşteri de döviz alım işlemini, bugünden bir vadeli işlem sözleşmesi ile gerçekleştirerek, gelecek bir vade için kur maliyetlerini sabitlemiş olur. Yani bir vadeli işlem sözleşmesi işlemi yaparak, gelecekte döviz üzerinden alacaklarınızı veya borçlarınızı, değişken ve riskli piyasa ortamında sabitleyerek güvenceye alırsınız, böylece kur riskinden korunursunuz.
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ:
Opsiyon sözleşmesi, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya, ödeyeceği belli bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar (veya belirli bir vadede), bugünden belirlenen bir kullanım fiyatı üzerinden, opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi (dövizi) satın alma veya satma hakkı tanıyan sözleşmedir. Satıcıya da, alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, kıymeti veya finansal göstergeyi satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Şirketinizin Kur Riskine Karşı Neler Yapacağız ?

- Kur riskini yönetirken önce bunun kaynağının belirlenmesi gerekir. İşletmenin bulunduğu sektör, satış yaptığı piyasa şartları, finansman durumu, maruz kalınan riskleri de farklılaştırmaktadır. İşletmenin bilançosunda mevcut ve potansiyel riskleri tespit ederek, etkin bir risk yönetimi başlatıyoruz.
- Riskin büyüklüğünü doğru tespit etmek için mali tabloları analiz ediyoruz. Döviz kurunun seyrine ilişkin analiz ve beklentilerle, muhtemel risk durumunun hesaplanmasını sağlıyoruz.
- Hesaplanan riskler karşısında, işletmenin maruz kalacağı kayıpları da hesaplıyoruz. Kurdaki hareketlerin işletme bilançosunda ortaya çıkaracağı zararı ölçüyoruz.
- Bütün riskleri ve muhtemel zararları ortaya çıkardıktan sonra, amaca ve ihtiyaca uygun şekilde “hedge” mekanizmalarını hayata geçiriyoruz.

ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler