img
logo
Hızlı Menü
Arama

10 Soruda Hisse


10 Soruda Hisse
Hisse Nedir?
-

Hisse Senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara denir.Borsa İstanbul’da Pay İşlemleri olarak adlandırılan halk dilinde hisse senetleri işlemleri olarak bilinen yatırım aracında, yatırımcılar Borsa İstanbul’da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir.

Hisse Senedinin Avantajları Nelerdir?
+

Dilediğiniz şirkete ortak olabilirsiniz.

Ortak olduğunuz şirkete dair kar payı, oy hakkı gibi haklardan faydalanabilirsiniz.

Hisse senetleri organize piyasalardır.

Hisse senetlerini istediğiniz zaman alıp satabilir, vade süresini tercihinize göre belirleyebilirsiniz.

İşlemlerinizde sadece yükselişe değil, açığa satış yaparak düşen piyasalarda da kazanç sağlayabilirsiniz.

Hisse Senedi Piyasası İşlem Saatleri Nelerdir?
+
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Pazarlar Normal Seans Saatleri
Pay Türev Pazarı 9:30 18:10
Diğer Türev Pazarları (Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Dolar/Ons Altın, Gümüş, Palatyum ve Platin Vadeli İşlem Sözleşmeleri Hariç) 9:30 18:15
Pazarlar Normal Seans Saatleri Akşam Seans Saatleri
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Dolar/Ons Altın, Gümüş, Palatyum ve Platin Vadeli İşlem Sözleşmeleri 9:30 - 18:15 19:00 - 23:00
Pazarlar Yarım Gün - Normal Seans Saatleri
Pay Türev Pazarı 09:30 - 12:40
Diğer Türev Pazarları 09:30 - 12:45

Hisse Senedi Türleri Nelerdir?
-

Hamiline ve Nama Yazılı Paylar
Hamiline yazılı paylar teslim ile nama yazılı paylar ise ciro ve teslim ile devredilmektedir. Borsa İstanbul’da hamiline yazılı paylar ve şirket yönetim kurulunun beyaz ciroyla devrine dair karar almış olması şartıyla nama yazılı paylar işlem görebilmektedir.

Adi ve İmtiyazlı Paylar
Adi paylar, sahiplerine eşit hak sağlamaktadır. Paylar, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa adi pay niteliğindedir. İmtiyazlı paylar, sahiplerine kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından ayrıcaklıklı birtakım haklar sağlamaktadır. Hisse senedinize göre bu haklara sahip olabilirsiniz.

Bedelsiz ve Bedelli Paylar
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarından sermaye aktardıkları tutar karşılığında çıkardıkları payların bir bedel alınmaksızın ortaklara dağıtılmasıdır. Bu işlem sonucunda çıkarılan paylar bedelsiz paydır. Bedelsiz sermaye artırımı dışardan fon girişine yol açmamaktadır.
Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin yeni bir fon kaynağı temin etmek amacıyla çıkardıkları ‘bedelli’ paylarını, nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmalarıdır. Bedelli paylar, mevcut ortaklara satılabileceği gibi (rüçhan hakkı) diğer yatırımcılara da satılabilmektedir.

Primli ve Primsiz Paylar
Üzerinde yazılı değer (nominal değer) ile ihraç edilen paylar primsiz, nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen paylar ise primli paylardır. Borsa İstanbul’da kote şirketler kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, esas sözleşmelerinde hüküm bulunması halinde, yönetim kurulu kararı ile primli pay ihraç edebilmektedir.

Kurucu ve İntifa Haklar
Kurucu paylar, kuruluş hizmeti karşılığında ana sözleşme hükümleri gereğince şirket kârının bir kısmına iştirak hakkı veren ve daima kurucuların adlarına yazılı olmak şartıyla ihraç edilen paylardır. Kurucu paylar, belli bir sermaye payını temsil etmediği gibi şirket yönetime katılma hakkı da vermemektedir. İntifa payları ise şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacaklar (eksik)

Hisse Senedi Piyasası Emir Tipleri Nelerdir?
-

Limitli Emir
Limitli emirler fiyat/getiri ve nominal tutar belirtilerek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri
Bu tür emirlerde fiyat/getiri belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir, pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı iptal edilir. Limitli Emir ve Piyasa Emri aşağıda açıklanan özel koşulları içerecek şekilde de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri
Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. “Limitli Emir” veya “Piyasa Emri” şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri
Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. “Limitli Emir” veya “Piyasa Emri” şeklinde verilebilir.

Halka Arz Nedir?
-

Halka arz, bir anonim şirket ya da ortaklığın yeni kaynak sağlamak amacıyla hisse senetlerini, borsa yatırımcılarına ilan yoluyla duyurarak satışını yapması ve böylece sermaye sağlamasıdır. Şirket hisse senetlerinin, borsa ya da organize piyasalarda devamlı işlem görmesidir.

Temettü Nedir?
-

Temettü, bir şirketin bir yıllık faaliyet dönemi sonucunda elde ettiği Net Dönem Karı üzerinden pay sahiplerine dağıttıkları kar payına verilen isim.

Rüçhan Hakkı Nedir?
-

Bir şirketin mevcut pay sahiplerinin, Bedelli Sermaye artırımı yapılması ile oluşacak olan yeni payları öncelikli olarak satın alma hakkına "rüçhan hakkı" denir.

Kredili İşlem Nedir?
-

Aracı kurumu, menkul kıymet alım satımında kullanılmak üzere sahip oldukları portföy büyüklüğü üzerinde bir tutarda işlem yapabilmesi için yatırımcılarına belirli yüzdesel oranlar uygulayarak tanımlanan limitlerdir.

Nasıl Hisse Senedi Hesabı Açarım?
-

Linkten hemen başvuru yapabilirsiniz. Başvuru Linki


10 Soruda VİOP


10 Soruda VİOP
Viop Nedir?
-

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının gerçekleştiği piyasanın kısa adıdır.

Vadeli işlem, VİOP, belirli bir varlığı, ileride kesinleşmiş bir vadede ve kesin bir fiyat ile alma ya da satma mecburiyeti getiren sözleşmelerdir.

Viop'un Avantajları nelerdir?
+

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ki sözleşmeleri kullanarak risklerinizi korunma, arbitraj ve spekülasyon amacı taşıyan işlemleriniz ile sınırlandırabilirsiniz.

Kaldıraç, iki yönlü işlem ve hedging ile işlem yapabilirsiniz.

Viop ile gelecekteki fiyat dalgalanmalarına karşı ortaya çıkacak riskleri sınırlamak ve yönetmek amacıyla belirli bir vadede ki ürüne ait sözleşmede önceden belirlenen fiyat ve miktarın alınıp satılmasıyla korunma sağlanabilir.

Viop, organize bir piyasadır. Viop işlemlerinizde fiyatlar sadece yükselirken değil aynı zamanda satış emri vererek, düşüşlerden de kar edebilme imkanına sahip olursunuz.

Viop'ta Seans Saatleri Nelerdir?
+
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Pazarlar Normal Seans Saatleri
Pay Türev Pazarı 9:30 18:10
Diğer Türev Pazarları (Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Dolar/Ons Altın, Gümüş, Palatyum ve Platin Vadeli İşlem Sözleşmeleri Hariç) 9:30 18:15
Pazarlar Normal Seans Saatleri Akşam Seans Saatleri
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Dolar/Ons Altın, Gümüş, Palatyum ve Platin Vadeli İşlem Sözleşmeleri 9:30 - 18:15 19:00 - 23:00
Pazarlar Yarım Gün - Normal Seans Saatleri
Pay Türev Pazarı 09:30 - 12:40
Diğer Türev Pazarları 09:30 - 12:45

Teminat Tamamlama Nedir?
+

VİOP'ta bulunması gereken teminat seviyesinin altına düşen hesaplar için Takasbank tarafından yapılan çağrıya ‘teminat tamamlama çağrısı ‘ denir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Tam Gün Yarım Gün
Teminat Yatırma - Çekme Başlangıç Saati 8:00 8:00
Teminat Tamamlama Son Saati 15:00 11:00
TL Teminat Çekme Son Saati 15:40 11:40
Döviz Teminat Çekme Son Saati 17:00 12:00
TL ve Döviz Dışı Teminat Çekme Son Saati 18:15 12:45
Teminat Yatırma Son Saati 18:15 12:45

Viop'ta Vergilendirme Nedir?
+

VİOP’ ta pay(hisse) senetleri ve endekslerine dayalı sözleşmelerden elde edilen kazançlar %0 stopaja tabidir. Pay ve Pay Endeksine dayalı sözleşmeler haricindeki sözleşmelerden elde edilen kazançlar için %10’dur. Kurumsal yatırımcıların elde ettikleri kazançların vergilendirmesi %0’dır.

Kaldıraç Oranı Ne Demektir?
+

Yatırımcının hesabına koyduğu başlangıç teminat tutarının kaç katına kadar pozisyon alabileceğini gösteren orandır.
Kaldıraç oranları, farklı ürünlerde farklı oranlar olmakla beraber genellikle 10-20 arasındadır.

Başlangıç Teminatı ve Pozisyon Büyüklüğü Nedir?
+

Başlangıç teminatı, bir sözleşmede pozisyon açmak için hesapta bulundurulması gereken minimum teminat miktarıdır. Pozisyon büyüklüğü ise her bir sözleşme için borsanın belirlediği çarpanlar kullanarak hesaplanır. Burada önemli olan pozisyon büyüklüğü her fiyat hareketinde değişmekle beraber, başlangıç teminatı borsanın kararıyla değişir. Genellikle fiyat seviyelerinde belirgin değişiklik ve önemli oynaklık zamanlarında, borsa ilgili ürünün başlangıç teminatını değiştirebilir.

Opsiyon Nedir?
+

Opsiyon sözleşmeleri herhangi bir varlığı belirli bir vadede ya da vadeye kadar belirli bir miktarda, belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren sözleşmelerdir.

Opsiyon piyasalarında iki çeşit opsiyon vardır:
Alım opsiyonu (Call Option): Alıcısına gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir.
Satım opsiyonu (Put Option): Alıcısına gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan satma ya da satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir.

Amerikan Tipi Opsiyon ve Avrupa Tipi Opsiyon Nedir?
+

Opsiyonların uygulanabilme vadelerine göre ise iki türü vardır: Amerikan tipi opsiyon, Avrupa tipi opsiyon. Amerikan tipi opsiyonlar vadeden önce herhangi bir tarihte opsiyon alıcısı tarafından kullanılabilirler. Avrupa tipi opsiyonlar ise yalnızca vadesinde kullanılabilir. Bu yüzden Amerikan tipi opsiyonların değeri genelde Avrupa tipi opsiyonların fiyatlarından yüksektir. VİOP'da opsiyonlar Avrupa tipidir. Bunun yanında, işlem gören opsiyon primi vade sonuna kadar her an alınıp satılabilir.

Nasıl Viop Hesabı Açabilirim?
+

Linkten hemen başvuru yapabilirsiniz. Başvuru Linki

ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler