img
logo
Hızlı Menü
Arama
Londra Metal Borsası Nedir ?

Türkiye’nin alüminyum ve bakır başta olmak üzere sanayide oldukça fazla kullanılan birçok baz metalde net ithalatçı konumunda bulunması veya işlenmiş endüstüriyel metallerin yurt içinde ve yurt dışında satılması,  fiyatlama faaliyetlerinin doğru yönetilmesini de kaçınılmaz hale getirmektedir. Şirketlerin fiyat hareketlerinden zarar görmemeleri ve stok maliyetlerini beklentilere uygun olarak  yönetmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda “ileride ihtiyaç duyulabilecek ham maddenin fiyatını, yükseliş riskine karşı bugünden sabitleyebilmek” ve “stokta bulunan ham maddenin fiyatında meydana gelebilecek düşüş riskinden negatif etkilenmemek” için “hedge” (korunma) enstrümanlarını kullanmak gerekmektedir.

Maden ve metal sektörünün dünyada referans olarak dikkate aldığı ve vadeli finansal kontrat bazında alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği piyasa, Londra Metal Borsası (LME) ‘dır. Türkiye’de özellikle ham madde ihracatı-ithalatı yapan sektörlerin dikkati; Londra Metal Borsası (LME) ve orada gerçekleşen fiyatlamalar üzerinde bulunmaktadır. Londra Metal Borsası (LME) endüstüriyel metallerdeki vadeli kontratların Tezgahüstü Piyasa (OTC) olarak işlem gördüğü ve küresel olarak ticaret için referans alınan fiyatların oluştuğu bir piyasadır.

Londra Metal Borsası’nda (LME) hangi ürünler
kontrat bazında işlem görmektedir?

Londra Metal Borsasında Bakır, Alüminyum, Çinko, Nikel, Kalay, Hurda Demir, İnşaat Demiri, Kurşun gibi ham maddeler işlem görmektedir. Şirketinizin stoklarında bulunan ya da ileride alım yapmayı düşündüğünüz ham maddelerin listesine tablodan bakıp, 1 kontrat için gerekli olan teminat miktarlarını görebilirsiniz. Tabloda aynı zamanda 1 kontratın karşılığında kaç ton işlem gerçekleştiğini de görebilirsiniz. İşlemler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Londra Metal Borsası’nda
(LME) neden işlem yapılır?

Bu piyasada alıcılar ve satıcılar bir araya gelerek korunma amaçlı (hedge) veya fiyat hareketlerinden faydalanmak amaçlı (spekülatif) işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Londra Metal Borsası’nda
(LME) nasıl işlem yapılır?

LME Vadeli kontrat sözleşmeleri, bugün üzerinde anlaşmaya varılan bir fiyattan ilerideki bir tarihte teslim edilmek üzere, sabit miktarda almak ya da satmak üzerine yapılan anlaşmalardır. Türkiye’de bu piyasada işlem yapabilmek için, yetkili bir aracı kurum ile çalışmak gerekmektedir.

İşlemler ağırlıklı olarak Alüminyum, Bakır ve Çinkoda gerçekleşmektedir.

Londra Metal Borsası (LME) Kontrat Vadeleri :

Londra Metal Borsası’nda işlem yapmak isteyen yatırımcılar 3 aya kadar olan işlemlerinde günlük kontratlarda, 3 ay ile 6 ay arasındaki işlemlerinde haftalık kontratlarda, 6. aydan 123. aya kadar olan işlemlerinde ise aylık kontratlarda pozisyon açabilirler. Haftalık kontratlarda yapılacak işlemlerde her haftanın Çarşamba günü, aylık kontratlardaki işlemlerde ise ilgili ayın 3. Çarşamba günü uzlaşma fiyatı belirlenir.

Londra Metal Borsası (LME) Başlıca Sözleşme Çeşitleri

Aylık Kontratlar:

Vadesi her ayın üçüncü çarşamba günü olan kontratlardır. Vade sonundan 2 gün öncesine kadar istenildiği zaman pozisyon kapatılabilir. Pozisyonun fiziki teslimatla sonuçlanmaması için vade sonundan 2 gün önce Cash kontratla pozisyonun kapatılması gerekmektedir. Aksi halde, TSİ 15:00’a kadar kapatılmayan emirleri aracı kurum resen kapatma yetkisine sahiptir.

3 Aylık Kontratlar:

Vadesi 3 ay olan ve her gün için yeni bir 3 aylık kontrat işleme alındığı kontratlardır. Bu nedenle farklı günlerde işlem yapılan 3 aylık kontratların vade sonu farklı olduğundan vade sonunda Cash kontratla veya aynı gün ters işlem yaparak kapatılabilir.

Cash Kontratlar:

Vadesi 2 gün sonra dolan kontratlardır. (T+2) Gün içi açılan pozisyonların fiziki teslimatla sonuçlanmaması adına aynı gün kapatılması gerektiğinden, TSİ 15:00’a kadar kapatılmayan pozisyonu aracı kurum resen kapatma yetkisine sahiptir.

Londra Metal Borsası İşlem Saatleri

LME işlemleri saatleri TSİ 10:00-19:00 arasında yapılmaktadır.

Londra Metal Borsasına Nasıl Emir İletilir, İşleyiş Süreci Nasıl?

•Emirler yatırımcılardan telefon aracılığı ile alınmaktadır.
•Emirler; piyasa, limit ve stop olarak gönderilebilir.
•LME ürünleri vadeli işlem kontratı şeklinde olduğundan hem alım yönlü (long) hem de satım yönlü (short) pozisyon açılabilmektedir.
•Yatırımcı fiyat sorduğunda Bloomberg “chat” ekranından ya da çalışılan kuruma telefon ile ulaşılarak ilgili kontratın vadesi ile adedi belirtilerek, alış/satış için fiyat istenir.
•Gelen fiyat bilgisi anlık olarak yatırımcıya iletilir ve yatırımcıdan emir gerçekleştirme teyidi alınarak karşı kuruma iletilir. Bu şekilde emir gerçekleştirilir.

Londra Metal Borsasında Emir Tipleri

•Londra Metal Borsasında anlık fiyat ile işlem yapılabileceği gibi kapanışa bırakılan emirler de vardır. Bu emirlerin, kontratın ilgili vade fiyatı ile kapanış fiyatından gerçekleştirilmesi istenir. Saat 15:00 itibariyle oluşan kapanış değerleri ile emir gerçekleşmiş olur.

•Haftalık ve aylık ortalama ile de emir bırakılabilir. Haftalık ortalama emirlerde haftanın son işlem günü, aylık ortalama emirlerde ise ayın son işlem günü kapanışında fiyatlar belirlenir ve emir gerçekleştirilir.

Londra Metal Borsasında Pozisyon Kapatma

•Açılan pozisyon aynı gün içerisinde veya vadesinden 2 gün öncesine kadar herhangi bir tarihte ters işlem ile kapatılabileceği gibi farklı bir vadedeki kontrat ile de eşleştirilerek kapatılabilir.
•Vadesi gelen kontratlarda vade tarihinden 2 iş günü öncesinde yatırımcıya bildirilerek pozisyonunkapatılmasıgerektiğibilgisiverilir;ya‘cash’ kapanışındanyada‘anlık fiyat’ alınarak pozisyon kapatılabilir. Eğer yatırımcı pozisyonu ‘roll’ edecek ise 3 aylık kapanışından yeni bir pozisyon açma emri verilir ya da 3 aylık kapanışına emir bırakılır. •Herhangi bir pozisyon için haftalık ve aylık ortalama fiyatlar ile pozisyon açma/kapama işlemi, yine belirtilen herhangi bir spesifik tarih aralığında gerçekleştirilebilir.

Londra Metal Borsasında Mini Kontrat ve Opsiyonlar

•LME’de işlem gören ürünlerin mevcut olanlarının mini kontratlarında da işlemler aynı şekilde gerçekleştirilebilir. •Ayrıca vadeli kontratların yanında bu ürünlerin opsiyon işlemleri de gerçekleştirilmektedir.

Londra Metal Borsasında İşlem Yapmanın Avantajları
(Örnek İşlemli Anlatım)

Londra Metal Borsası’nda işlem yapan yatırımcılar ve sektörler; muhtemel fiyat hareketlerine karşı kendilerini hem zarardan korurlar hem de kazanç elde edebilirler. LME’de Al-Sat Örneklerimiz inceleyerek siz de avantajları görebilir ve fırsatları değerlendirebilirsiniz.

A) LME’de Kısa Pozisyon (Short)
Açma İşlemi ile Hedge Örneği

•LME’de işlem gören ürünlerin mevcut olanlarının mini kontratlarında da işlemler aynı şekilde gerçekleştirilebilir. •Ayrıca vadeli kontratların yanında bu ürünlerin opsiyon işlemleri de gerçekleştirilmektedir. X Firmasının elinde 100 ton bakır stoku bulunmaktadır. Bu bakır stokunu 3 ay içerisinde başka bir kuruma satacağını öngörmektedir. Firma bakır fiyatında herhangi bir fiyat düşüşüne yakalanırsa elindeki stoku nedeniyle zarar edecektir. Bu nedenle LME’de, fiyat düşüşüne önlem olarak 3 aylık kontratta satış yapması gerekir. Bu işlem şu şekilde gerçekleşecektir;
3 aylık Bakır pozisyon açılış fiyatı: 9.800 USD Satılması gereken kontrat adedi: 100 Ton/25 ton= 4 Vade sonunda Bakır kapanış fiyatı: 9.600 USD
Kar/Zarar Hesaplaması: (Pozisyon açılış fiyatı-Pozisyon kapanış fiyatı)*Kontrat büyüklüğü*Kontrat adedi (9800-9600)*25*4= 20.000 USD Firma, normal şartlarda fiziksel olarak elinde tuttuğu bakırın fiyatının 200 USD aşağı gelmesi nedeniyle 20.000 USD (200 USD*100 ton) zarar eder. Ancak LME’de (yukarıdaki örnekte olduğu gibi) açmış olduğu pozisyon nedeniyle, aynı miktarda 20.000 USD kâr etmiştir. Böylece aleyhine oluşan fiyat hareketinden dolayı “zarar etmemiş” olmaktadır.

B) LME’de Uzun Pozisyon (Long)
Açma İşlemi ile Hedge Örneği

Y Firması Alüminyum Panel üretimi yapan bir firmadır. Firma, azalan stokunu yerine koymak için 3 ay içerisinde 5000 ton alüminyum ham madde siparişi vermelidir. Fiyatın yükselmesi firmanın aleyhine bir durum olduğundan, LME alüminyum kontratlarında alış yapması gerekir. Bu işlem şu şekilde gerçekleşecektir; 3 Aylık Alüminyum pozisyon alış fiyatı: 2500 Alınması gereken kontrat adedi: 5000 Ton/25 Ton= 200 Vade sonunda Alüminyum kapanış fiyatı: 2600 Kar/Zarar Hesaplaması: (Pozisyon kapanış fiyatı-Pozisyon açılış fiyatı)*Kontrat büyüklüğü*Kontrat adedi (2600-2500)*25*25= 62.500 USD Firma, normal şartlarda fiziksel olarak alım yapmak istediği alüminyum fiyatının 100 USD yukarı gitmesi nedeniyle 5000 tonluk alımı için 62.500 USD daha fazla bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak LME’de (yukarıdaki örnekte olduğu gibi) yapmış olduğu alım işlemi nedeniyle 62.500 USD kar elde etmiştir. Dolayısıyla aleyhinde oluşan fiyat hareketinden dolayı fiziki piyasada yaşadığı zararı, LME’de elde ettiği kâr ile korumuş bulunmaktadır.

Türkiye’de Metal Sektörü

Türkiye’de demir, bakır ve alüminyum işleme başta olmak üzere bütün metal ana sanayii, her geçen gün büyüyerek büyük bir gelişme süreci içindedir.
ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler