img
logo
Hızlı Menü
Arama
Londra Metal Borsası Nedir ?

Türkiye’nin alüminyum ve bakır başta olmak üzere sanayide oldukça fazla kullanılan birçok baz metalde net ithalatçı konumunda bulunması veya işlenmiş endüstüriyel metallerin yurt içinde ve yurt dışında satılması,  fiyatlama faaliyetlerinin doğru yönetilmesini de kaçınılmaz hale getirmektedir. Şirketlerin fiyat hareketlerinden zarar görmemeleri ve stok maliyetlerini beklentilere uygun olarak  yönetmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda “ileride ihtiyaç duyulabilecek ham maddenin fiyatını, yükseliş riskine karşı bugünden sabitleyebilmek” ve “stokta bulunan ham maddenin fiyatında meydana gelebilecek düşüş riskinden negatif etkilenmemek” için “hedge” (korunma) enstrümanlarını kullanmak gerekmektedir.

Maden ve metal sektörünün dünyada referans olarak dikkate aldığı ve vadeli finansal kontrat bazında alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği piyasa, Londra Metal Borsası (LME) ‘dır. Türkiye’de özellikle ham madde ihracatı-ithalatı yapan sektörlerin dikkati; Londra Metal Borsası (LME) ve orada gerçekleşen fiyatlamalar üzerinde bulunmaktadır. Londra Metal Borsası (LME) endüstüriyel metallerdeki vadeli kontratların Tezgahüstü Piyasa (OTC) olarak işlem gördüğü ve küresel olarak ticaret için referans alınan fiyatların oluştuğu bir piyasadır.

ALB Yatırım'da açacağınız hesap ile alüminyum, bakır, çinko, kurşun ve daha birçok endüstriyel hammadde ürününde işlem yaparak portföyünüzü geliştirebilirsiniz.

+90 (212) 370 0370

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem yapmak için bizimle 324 ve 355 dahili numaralarından iletişime geçebilirsiniz.

Londra Metal Borsası’nda (LME) hangi ürünler
kontrat bazında işlem görmektedir?

Londra Metal Borsasında Bakır, Alüminyum, Çinko, Nikel, Kalay, Hurda Demir, İnşaat Demiri, Kurşun gibi ham maddeler işlem görmektedir. Şirketinizin stoklarında bulunan ya da ileride alım yapmayı düşündüğünüz ham maddelerin listesine tablodan bakıp, 1 kontrat için gerekli olan teminat miktarlarını görebilirsiniz. Tabloda aynı zamanda 1 kontratın karşılığında kaç ton işlem gerçekleştiğini de görebilirsiniz. İşlemler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Londra Metal Borsası’nda
(LME) neden işlem yapılır?

Bu piyasada alıcılar ve satıcılar bir araya gelerek korunma amaçlı (hedge) veya fiyat hareketlerinden faydalanmak amaçlı (spekülatif) işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Londra Metal Borsası’nda
(LME) nasıl işlem yapılır?

LME Vadeli kontrat sözleşmeleri, bugün üzerinde anlaşmaya varılan bir fiyattan ilerideki bir tarihte teslim edilmek üzere, sabit miktarda almak ya da satmak üzerine yapılan anlaşmalardır. Türkiye’de bu piyasada işlem yapabilmek için, yetkili bir aracı kurum ile çalışmak gerekmektedir.

İşlemler ağırlıklı olarak Alüminyum, Bakır ve Çinkoda gerçekleşmektedir.

Londra Metal Borsası (LME) Kontrat Vadeleri :

Londra Metal Borsası’nda işlem yapmak isteyen yatırımcılar 3 aya kadar olan işlemlerinde günlük kontratlarda, 3 ay ile 6 ay arasındaki işlemlerinde haftalık kontratlarda, 6. aydan 123. aya kadar olan işlemlerinde ise aylık kontratlarda pozisyon açabilirler. Haftalık kontratlarda yapılacak işlemlerde her haftanın Çarşamba günü, aylık kontratlardaki işlemlerde ise ilgili ayın 3. Çarşamba günü uzlaşma fiyatı belirlenir.

Londra Metal Borsası (LME) Başlıca Sözleşme Çeşitleri

Aylık Kontratlar:

Vadesi her ayın üçüncü çarşamba günü olan kontratlardır. Vade sonundan 2 gün öncesine kadar istenildiği zaman pozisyon kapatılabilir. Pozisyonun fiziki teslimatla sonuçlanmaması için vade sonundan 2 gün önce Cash kontratla pozisyonun kapatılması gerekmektedir. Aksi halde, TSİ 15:00’a kadar kapatılmayan emirleri aracı kurum resen kapatma yetkisine sahiptir.

3 Aylık Kontratlar:

Vadesi 3 ay olan ve her gün için yeni bir 3 aylık kontrat işleme alındığı kontratlardır. Bu nedenle farklı günlerde işlem yapılan 3 aylık kontratların vade sonu farklı olduğundan vade sonunda Cash kontratla veya aynı gün ters işlem yaparak kapatılabilir.

Cash Kontratlar:

Vadesi 2 gün sonra dolan kontratlardır. (T+2) Gün içi açılan pozisyonların fiziki teslimatla sonuçlanmaması adına aynı gün kapatılması gerektiğinden, TSİ 15:00’a kadar kapatılmayan pozisyonu aracı kurum resen kapatma yetkisine sahiptir.

Londra Metal Borsası İşlem Saatleri

LME işlemleri saatleri TSİ 10:00-19:00 arasında yapılmaktadır.

Londra Metal Borsasına Nasıl Emir İletilir, İşleyiş Süreci Nasıl?

•Emirler yatırımcılardan telefon aracılığı ile alınmaktadır.
•Emirler; piyasa, limit ve stop olarak gönderilebilir.
•LME ürünleri vadeli işlem kontratı şeklinde olduğundan hem alım yönlü (long) hem de satım yönlü (short) pozisyon açılabilmektedir.
•Yatırımcı fiyat sorduğunda Bloomberg “chat” ekranından ya da çalışılan kuruma telefon ile ulaşılarak ilgili kontratın vadesi ile adedi belirtilerek, alış/satış için fiyat istenir.
•Gelen fiyat bilgisi anlık olarak yatırımcıya iletilir ve yatırımcıdan emir gerçekleştirme teyidi alınarak karşı kuruma iletilir. Bu şekilde emir gerçekleştirilir.

Londra Metal Borsasında Emir Tipleri

•Londra Metal Borsasında anlık fiyat ile işlem yapılabileceği gibi kapanışa bırakılan emirler de vardır. Bu emirlerin, kontratın ilgili vade fiyatı ile kapanış fiyatından gerçekleştirilmesi istenir. Saat 15:00 itibariyle oluşan kapanış değerleri ile emir gerçekleşmiş olur.

•Haftalık ve aylık ortalama ile de emir bırakılabilir. Haftalık ortalama emirlerde haftanın son işlem günü, aylık ortalama emirlerde ise ayın son işlem günü kapanışında fiyatlar belirlenir ve emir gerçekleştirilir.

Londra Metal Borsasında Pozisyon Kapatma

•Açılan pozisyon aynı gün içerisinde veya vadesinden 2 gün öncesine kadar herhangi bir tarihte ters işlem ile kapatılabileceği gibi farklı bir vadedeki kontrat ile de eşleştirilerek kapatılabilir.
•Vadesi gelen kontratlarda vade tarihinden 2 iş günü öncesinde yatırımcıya bildirilerek pozisyonunkapatılmasıgerektiğibilgisiverilir;ya‘cash’ kapanışındanyada‘anlık fiyat’ alınarak pozisyon kapatılabilir. Eğer yatırımcı pozisyonu ‘roll’ edecek ise 3 aylık kapanışından yeni bir pozisyon açma emri verilir ya da 3 aylık kapanışına emir bırakılır. •Herhangi bir pozisyon için haftalık ve aylık ortalama fiyatlar ile pozisyon açma/kapama işlemi, yine belirtilen herhangi bir spesifik tarih aralığında gerçekleştirilebilir.

Londra Metal Borsasında Mini Kontrat ve Opsiyonlar

•LME’de işlem gören ürünlerin mevcut olanlarının mini kontratlarında da işlemler aynı şekilde gerçekleştirilebilir. •Ayrıca vadeli kontratların yanında bu ürünlerin opsiyon işlemleri de gerçekleştirilmektedir.

Londra Metal Borsasında İşlem Yapmanın Avantajları
(Örnek İşlemli Anlatım)

Londra Metal Borsası’nda işlem yapan yatırımcılar ve sektörler; muhtemel fiyat hareketlerine karşı kendilerini hem zarardan korurlar hem de kazanç elde edebilirler. LME’de Al-Sat Örneklerimiz inceleyerek siz de avantajları görebilir ve fırsatları değerlendirebilirsiniz.

A) LME’de Kısa Pozisyon (Short)
Açma İşlemi ile Hedge Örneği

•LME’de işlem gören ürünlerin mevcut olanlarının mini kontratlarında da işlemler aynı şekilde gerçekleştirilebilir. •Ayrıca vadeli kontratların yanında bu ürünlerin opsiyon işlemleri de gerçekleştirilmektedir. X Firmasının elinde 100 ton bakır stoku bulunmaktadır. Bu bakır stokunu 3 ay içerisinde başka bir kuruma satacağını öngörmektedir. Firma bakır fiyatında herhangi bir fiyat düşüşüne yakalanırsa elindeki stoku nedeniyle zarar edecektir. Bu nedenle LME’de, fiyat düşüşüne önlem olarak 3 aylık kontratta satış yapması gerekir. Bu işlem şu şekilde gerçekleşecektir;
3 aylık Bakır pozisyon açılış fiyatı: 9.800 USD Satılması gereken kontrat adedi: 100 Ton/25 ton= 4 Vade sonunda Bakır kapanış fiyatı: 9.600 USD
Kar/Zarar Hesaplaması: (Pozisyon açılış fiyatı-Pozisyon kapanış fiyatı)*Kontrat büyüklüğü*Kontrat adedi (9800-9600)*25*4= 20.000 USD Firma, normal şartlarda fiziksel olarak elinde tuttuğu bakırın fiyatının 200 USD aşağı gelmesi nedeniyle 20.000 USD (200 USD*100 ton) zarar eder. Ancak LME’de (yukarıdaki örnekte olduğu gibi) açmış olduğu pozisyon nedeniyle, aynı miktarda 20.000 USD kâr etmiştir. Böylece aleyhine oluşan fiyat hareketinden dolayı “zarar etmemiş” olmaktadır.

B) LME’de Uzun Pozisyon (Long)
Açma İşlemi ile Hedge Örneği

Y Firması Alüminyum Panel üretimi yapan bir firmadır. Firma, azalan stokunu yerine koymak için 3 ay içerisinde 5000 ton alüminyum ham madde siparişi vermelidir. Fiyatın yükselmesi firmanın aleyhine bir durum olduğundan, LME alüminyum kontratlarında alış yapması gerekir. Bu işlem şu şekilde gerçekleşecektir; 3 Aylık Alüminyum pozisyon alış fiyatı: 2500 Alınması gereken kontrat adedi: 5000 Ton/25 Ton= 200 Vade sonunda Alüminyum kapanış fiyatı: 2600 Kar/Zarar Hesaplaması: (Pozisyon kapanış fiyatı-Pozisyon açılış fiyatı)*Kontrat büyüklüğü*Kontrat adedi (2600-2500)*25*25= 62.500 USD Firma, normal şartlarda fiziksel olarak alım yapmak istediği alüminyum fiyatının 100 USD yukarı gitmesi nedeniyle 5000 tonluk alımı için 62.500 USD daha fazla bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak LME’de (yukarıdaki örnekte olduğu gibi) yapmış olduğu alım işlemi nedeniyle 62.500 USD kar elde etmiştir. Dolayısıyla aleyhinde oluşan fiyat hareketinden dolayı fiziki piyasada yaşadığı zararı, LME’de elde ettiği kâr ile korumuş bulunmaktadır.

Türkiye’de Metal Sektörü

Türkiye’de demir, bakır ve alüminyum işleme başta olmak üzere bütün metal ana sanayii, her geçen gün büyüyerek büyük bir gelişme süreci içindedir.
ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler
Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre veri sorumlusu ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım) olarak sizi önemli kampanya ve indirimlerden haberdar edebilmek amacıyla iletiler gönderebilmek için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenecektir. Bu rızayı vermekle verdiğiniz iznin 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerdiğini ve rızanızı her zaman geri alabileceğinizi bildiğinizi beyan edersiniz.

Not: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde öngörüldüğü üzere, sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu olmadığından, bu onay belirtilen bilgilendirme iletilerinin kapsamı dışındadır. Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde önemli kampanya ve indirimlerden haberdar olmak için işlenmesini kabul ve beyan ederim.

Grup Şirketler ile Veri Paylaşımına İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre veri sorumlusu ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım) olarak bilgilerinizi ALB Grup Topluluk Şirketleri ile paylaşabilmemiz için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda Kimlik (ad, soyad), İletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve paylaşım izni bilgileriniz; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, açık rızanıza istinaden grup şirketlerimize aktarılacaktır.

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde benimle iletişime geçilmesi için ALB Grup Topluluk Şirketlerine aktarılmasına rıza veriyorum.

ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım), tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

İşbu aydınlatma metni sizinle akdedilen/akdedilecek olan Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızı aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ALB Yatırım veri sorumlusudur.

İlgili Kişi
Kişisel verileri ALB Yatırım tarafından işlenen siz, firmamızdan hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi ile hizmete ilişkin doldurduğunuz formlar ve taahhütnameler vasıtasıyla fiziki ortamda otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kurumumuz aracılığı ile işlem gerçekleştirebilmeniz için öncelikle SPK mevzuatı gereği belirli sözleşmeler imzalamanız, bazı bildirimlerde bulunmanız ve genel müşteri iseniz uygunluk testi yapmanız gerekmektedir. Bu bağlamda;

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Finans (Banka Adı, Banka Hesap No, Şube vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, Sözleşme Seri No, MKK Sicil No, Yapılan Risk Bildirimleri, Ekstre Gönderim Tercihi, vd.), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Faks Numarası) kişisel verileriniz.

Hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
• Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Hisse Senedi Ve Viop İşlemleri Sözleşmelerine istinaden;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi ve hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

• Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Çerçeve Sözleşme İmzalama Yükümlülüğüne (Madde 26) istinaden;

İşlemleri bir başkası hesabına yapmanız halinde; Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi) ve gerçek faydalanıcı bilgileri

Faaliyetlerin MASAK mevzuatına uygun yürütülmesi amacıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikteki Gerçek Faydalanıcının Tanınması Yükümlülüğüne (Madde 17/A) istinaden;

Uygunluk testi kapsamında işlenen; Kimlik (Ad, Soyad, Yaş Grubu), Finans (Yatırım Uzunluğu Beklentisi, Geçmiş Yatırım Bilgileri), İşlem Güvenliği (Test Tarihi), Mesleki Deneyim (Meslek Adı, Eğitim Durumu), Risk Yönetimi (Risk ve Getiri Tercihi, Uygunluk Sonucu) kişisel verileriniz;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Genel Müşterilere Uygunluk Testi Yapma Yükümlülüğüne (Madde 33) istinaden işlenmektedir. Ancak profesyonel müşterilere bu test yapılmaz.

Müşteri tanıma kuralı kapsamındaki Kimlik (Ad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, Ana Adı, vd.), Finans (IBAN, Banka Şubesi Adı, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Banka Adı, vd.), Müşteri İşlem (Yatırımcı Profili), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Meslek Adı, Eğitim Durumu), İletişim (Telefon Numarası (Sabit), Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), Risk Yönetimi (Risk Tercihi) kişisel verileriniz

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Seri: V, No: 46 Sayılı Aracılık Faaliyetleri Ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğdeki Müşteriyi Tanıma Kuralına (Madde 12) istinaden işlenmektedir.

Ayrıca tüzel kişi yetkilisi olarak sözleşmeleri imzalamanız halinde “Tüzel kişi müşteri yetkilisi” olarak kabul edilirsiniz. Bu kapsamda Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Müşteri İşlem (İmza Tarihi), Mesleki Deneyim (Yetkilisi Olunan Tüzel Kişi) bilgileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle işlenir.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ayrıca saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III- 45.1) 'deki Yatırım Kuruluşlarınca Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden saklanmaktadır.

Ayrıca Teminatlı Hisse Kredisi Başvurusunda Bulunuyorsanız
Kredi başvuru formu ve sözleşme kapsamındaki; Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi, Sözleşme Seri No, Başvuru Tarihi, Kredi Limiti), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Öğrenim Düzeyi, Meslek Adı, Önceki Firma Adı, vd.), İletişim (İşyeri Telefonu) kişisel verileriniz;

Hizmet satış ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
• Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Teminatlı Hisse Kredisi Sözleşmesi'ne istinaden;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi ve hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (seri: V, No: 65)’deki Kredili İşlemlerde Çerçeve Sözleşme Yükümlülüğüne (Madde 11) istinaden işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SPK gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;
• Adınıza bir hesap açılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)deki Takas Kuruluşu Ve Mkk'ya Bildirim ve Hesap Açtırılması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden Saklama Kuruluşları’na (Takasbank ve MKK) aktarılır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No: 74 A / 80 Pk: 34394 Merkez Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak;
• albmenkul@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
• Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@albyatirim.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.