img
logo
Hızlı Menü
Arama

23 Mayıs 2022, Pazartesi


ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128,1 Pay Tebliği 29. Maddesi çerçevesinde Global Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (Global Menkul) tarafından hazırlanan Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (kısaca “İhraççı”, “Pardus GSYO” ya da “Şirket”) fiyat tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, Yatırım kararlarını halka arza ilişkin izahnameyi inceleyerek vermelidirler.

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

ÖZET BİLGİ


• Şirket’in 31.12.2021 tarihi itibarı ile finansal yatırımlarının gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:Erham Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin ana faaliyet alanı elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmelere kiralamak, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışını sağlamaktır. Erham Enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında faaliyet göstermekte olup, mevcut durumda Isparta, Muğla/Fethiye ve Niğde’de yer alan Güneş Enerjisi Santrallerine sahiptir.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.:DMR Unlu Mamuller’in faaliyet konusu dondurulmuş unlu mamuller üretimi olup, bünyesindeki fabrika ile unlu ürünlerin üretimi sağlanmaktadır.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.: Arf Bio yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermekte olup, İzmir/Ödemiş ilçesinde yer alan 4,8 MW kurulu gücündeki biyogaz tesisi ile büyükbaş hayvan atığı ile çeşitli bitkisel/hayvansal girdileri kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Arf Enerji, biyogaz enerji santrali tesisinde, bakterilerin anaerobik fermantasyonu sonucu organik atıklardan biyoga ve gübre üretmektedir. Oluşan biyogaz, gaz motorları ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

• TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.: TurkNet telekom pazarında bireylere ve kurumsal müşterilerine telefon, toplu internet, özel sanal ağ (IP, MPLS, VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmaktadır.

 

HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ


• Şirket’in pay sahiplerinden Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Murat Güler’in mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

• Şirket, gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile özkaynaklarının güçlendirilmesi, yeni yatırım imkanlarının arttırılması sureti ile rekabet gücünün arttırılması, Şirket’in mevcut yatırımlarından kaynaklanan borç yükünü azaltılması, mevcut kurumsal yapının geliştirilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

      Yatırım Finansmanı: Elde edilecek fonun toplamda %55’lik bölümünün, Şirket’in iştiraki olan Erham Enerji’de yapılacak sermaye arttırımıyla Erham Enerji’nin sahip olduğu güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kurulu gücünün arttırılmasında ve/veya güneş enerjisi santrali bulunan yeni şirketlerin Şirket bünyesine katılmasında kullanılması planlanmaktadır.

      ➢ Mevcut Yatırımdan Kaynaklanan Borcun Ödenmesi: Elde edilecek fonun %40’ı Elham Enerji’nin %25 oranındaki paylarının alımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacaktır.

      ➢ Diğer Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi: Halka arzdan elde edilen fonun, yukarıda belirtilen borcun ödenmesi ve yeni yatırımların finansmanından kalan fon olması durumunda, otomotiv, tarım ve bilişim teknolojileri olmak üzere, büyüme potansiyeli olan sektörlerde faaliyet gösteren girişim yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. *Kaynak: Pardus GSYO Fonun Kullanım Yeri Raporu


DEĞERLEME

Global Menkul, tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda; Piyasa Çarpan Analiz Yöntemi (Piyasa Değeri/Defter DeğeriPD/DD Çarpanı) ve Net Aktif Değer Analiz Yöntemi kullanılmıştır.

• Piyasa Çarpan Analizi, değerlenecek şirkete benzer şirketlerin uygun rayiç piyasa çarpanlarının analizine dayanmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının ilgili dönem finansal verileri esas alınmıştır.

➢ Çarpan analiz yönteminde girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının proje odaklı çalışması, gelirlerinin yatırım yaptıkları şirketlere bağlı olması, stabil bir nakit akışına sahip olmaması, gelirlerinin dönemsellik arz etmesi gibi sebepler firma çarpanlarında oynaklığa sebep olabileceğinden ötürü gelir tablosu bazlı çarpanlar değerlemede kullanılmamıştır.
➢ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Çarpan Analizi, Borsa İstanbul’da işlem gören Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının özet verileri içerir tablo aşağıdaki yer almaktadır.


• Net Aktif Değer Analiz Yöntemi, varlıkların ve yükümlülüklerin piyasa değerinden yer aldığı bir bilançodaki özkaynaklar toplamıdır. Diğer bir deyişle, varlıkların gerçeğe uygun değerinden yükümlülükler düşülerek hesaplanır.

➢ Net Aktif Değer hesaplamasında, Şirket’in girişim sermayesi yatırımları kapsamında hazırlanan Şirket değerleme raporları, 31.12.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal verileri ve 02.03.2022 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş, düzeltilmiş özet proforma finansal tablolar dikkate alınmıştır. Net Aktif Değer Analiz sonuçlarına göre;
➢ Erham Enerji’nin rayiç bedeli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuyla 291.826.043 TL olarak belirlenmiştir. 02.03.2022 tarihi itibarı ile Erham Enerji’nin paylarının %75’ini elinde bulunduran Pardus GSYO’nın olması gereken payı “218.869.532 TL” olarak tespit edilmiştir.

➢ Şirket, Erham Enerji’de bulunan paylarını %50’den %75’e çıkarırken, Erham Enerji’nin %25’lik payı, 3.035.250 USD karşılığı satın alınmıştır. TC Merkez Bankası 28.02.2022 tarihli döviz alış kuru (13,8286 TL) üzerinden değerlenerek 41.973.258 TL olarak tespit edilmiştir. Pardus GSYO’nun 02.03.2022 tarihli proforma finansal tabloları dikkate alındığında net aktif değeri 385.147.502 TL olarak tespit edilmiştir.


DEĞERLEME SONUCU


Pardus GSYO firma değeri hesaplanırken “Net Aktif Değer” ve “Çarpan Analizi” yöntemleri kullanılmış ve her iki yöntem değerleme çalışmasında sırasıyla %75-%25 oranında ağılıklandırılmıştır.“Net Aktif Değer” ve “Çarpan Analizi” yöntemlerinin %75-%25 oranında ağırlıklandırılması neticesinde halka arz öncesi Şirket piyasa değeri 414.033.565 TL olarak hesaplanmıştır.


HALKA ARZ DEĞERİ

Pardus GSYO halka arzında, halka arz iskontosu %22 olarak belirlenmiş olup, iskontolu pay bedeli hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmıştır;

SONUÇ


• Fiyat tespit raporunda portföyde yer alan şirketlerin faaliyetleriyle ilgili yeterince aydınlatıcı bilgiler yatırımcıya sunulmuştur.

• Fiyat tespitine ilişkin olarak şirket değerleme yöntemi olarak Net Aktif Değer Analiz Yöntemi ve Çarpan Analiz Yöntemi’nin kullanılmış olması tarafımızca uygun görülmüştür.

• Değerlemede Net Aktif Değer Yaklaşımına %75, Çarpan Analizi Yöntemine %25 ağırlık verilmesi tarafımızca makul bulunmaktadır.

• Çarpan Analizi Yöntemi’nde BİST’te işlem gören Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’nın değerlemeye dahil edilmesi ve medyan değerlerinin alınması tarafımızca uygun görülmüştür.

• Uygulanan %22 iskonto oranının makul olduğu, değerde oluşabilecek riskleri elimine edebilecek büyüklükte olduğunu düşünmekteyiz.

• Sonuç olarak, Pardus GSYO’nın halka arz fiyatının tespitinde %22 halka arz iskontosu sonrası hesaplanan 2,29 TL hisse başı talep toplama fiyatının makul olduğu kanaatindeyiz.
 

Sosyal Medya'da Paylaş

img
Model Portföyü
Denediniz mi?
img
ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler