img
logo
Hızlı Menü
Arama
ARAŞTIRMA DEPARTMANI

ARAŞTIRMA DEPARTMANI

30 Kasım 2023, Perşembe

BDDK tarafından Ekim ayına ilişkin sektör raporu yayımlandı. Rapora göre bankacılık sektörünün net kârı 2023 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 yükselişle 486 milyar TL oldu. Net kâr rakamı bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 10,9 oranında artış görülürken aylık bazda kârlılık ivmesinde düşüş yaşandı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 21.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

 

OECD tarafından ise Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yukarı yönlü yüzde 4.5’e revize edilirken 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla 2.9 ve 3.2 olarak gerçekleşti. OECD aynı zamanda 2023 yılında küresel ekonomi büyüme beklentisi yüzde 3’ten 2.9’a revize etti.

 

Borsa İstanbul’da ise haftanın üçüncü işlem gününde yaşanan satış baskısı ile endeks yüzde 1.04 düşüş göstererek 8009 seviyesinden tamamladı. Endekste bu süreçte 8000 seviyesinin üzerinde kapanış kısa vadeli iyimser bir görünümün devam etmesi için önem arz ederken bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışlar kısa vadeli negatif bir senaryoya işaret edebilir. Bugün de endekste genele yayılan bir düşüş görürken en çok değer kaybı yaşayan sektörler faktoring, sigorta ve bilişim oldu. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 351 milyon TL çıkış yaşanırken bu çıkışta en yüksek pay THYAO, EGEEN ve VAKBN hisselerinde gerçekleşti. Endekste yaşanan genel anlamda düşüşe ve nette para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler KCHOL, TOASO ve EREGL hisseleri oldu.

 

Küresel piyasalarda ise FOMC üyeleri tarafından faiz indirimine dair gelen güvercin açıklamalar piyasalardaki risk iştahını yükseltirken bu paralelde küresel endekslerde ve değerli madenlerde risk iştahının düşmesi ile pozitif bir fiyatlama gerçekleşti.

 

Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.

 

Teknik Analiz

 

BİST Teknik Görünüm

Borsa İstanbul 100 endeksi çarşamba gününü yüzde 1,04 düşüşle 8009 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 82,1 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 8080 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 7950 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 8080 / 8130 / 8250
Destekler: 7950 / 7915 / 7750

 

VIOP Teknik Görünüm

Endeks kontratı çarşamba günü akşam seansını sınırlı pozitif bir görünümle 8956 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 8975,75 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9075 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8900 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.

 

Dirençler: 9075 / 9200 / 9290
Destekler: 8900 / 8820 / 8700

 

Şirket Haberleri

 

CATES: Şirketin halka arz edilecek olan 290.000.000 TL nominal değerli paylar 30.11.2023 ve 01.12.2023 tarihlerinde 2 iş günü süreyle 57,15 TL’den satışa sunulacaktır.

 

BEGYO: Şirketin halka arz edilecek olan 33.050.000 TL nominal değerli paylar 30.11.2023 ve 01.12.2023 tarihlerinde 2 iş günü süreyle 3,00 TL’den satışa sunulacaktır.

 

SKYMD: Şirketin halka arz edilecek olan 52.500.000 TL nominal değerli paylar 30.11.2023 ve 01.12.2023 tarihlerinde 2 iş günü süreyle 7,00 TL’den satışa sunulacaktır.

 

DOHOL: 123.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesine % 100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 403.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 526.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında; mezkur sermaye artırımının, Doğan Trend  Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 403.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

CWENE: Şirketimizin Almanya'da kurulu %100 bağlı ortaklığı olan TTATT AG'nin 29.11.2023 tarihli kararı ile yurt dışındaki GES projelerinin geliştirilmesi, satın alınması, işletilmesi veya satılması amacıyla Almanya'da mukim SEAC Holding GmbH ile TTATT AG'nin %50 oranında iştirak edeceği ve dolayısıyla Şirketimizin %50 dolaylı iştiraki olacağı CWSE Group GmbH ve CWSE Management GmbH unvanlı olmak üzere iki ayrı şirket kurulmasına; kuruluş işlemleri için Tarzan Tarık Sarvan'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kurulacak şirketlerin her birinin sermayesi 25.000 Euro'dur. Şirketimiz yönetim kurulunun 29.11.2023 tarihli kararı ile de TTATT AG'nin %50 pay sahibi olarak kurulacak söz konusu şirketlerin sermayelerinin Şirketimiz tarafından TTATT AG'ye ödenmesi suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirketlerin kuruluşları için gerekli işlemler başlatılmıştır.

 

Şirketimiz ile müşterimiz Uzunlar İplik Kumaş Çamaşır İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi arasında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.h fıkrası kapsamında, şirketimiz tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi 10.360 kWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin KDV Hariç 9.500.000,00 USD (DokuzmilyonbeşyüzbinAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB  Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 274.166.200,00 TL'dir.) bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında söz konusu santralin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

 

TUPRS: 21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile yaklaşık 1,5 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvurular kapsamında, bugüne kadar toplam 397,7 MW için onay alındığı kamuya açıklanmıştı. Konuyla ilgili olarak EPDK tarafından yapılan açıklamada Malkara RES ve Mursallı RES olmak üzere sırasıyla 57,6 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurumuzun daha olumlu sonuçlandığı duyurulmuş olup, ön lisans alan projelerimizin toplam kurulu gücü 527,3 MW olmuştur.

 

NUHCM: Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında alınacak rüzgâr türbinleri için 5 firmadan teklif alınmıştır. Söz konusu firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.

 

VBTYZ: Şirketin 29.11.2023 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 26.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle % 350 oranında artış ile 91.000.000-TL artırılarak 117.000.000-TL'ye çıkarılmasına, Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, İç kaynaklardan yapılacak olan 91.000.000-TL tutarındaki sermaye artışının, özsermaye altındaki; paylara ilişkin primler ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

SEYKM: Şirket Esas Sözleşmesi 'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (Yüzdeyüz) oranında 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 200.0000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına; Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına; Pay sahiplerinin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine; Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa‘da oluşacak fiyattan borsada satılmasına; Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sosyal Medya'da Paylaş

img
Model Portföyü
Denediniz mi?
img
ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler