img
logo
Hızlı Menü
Arama

31 Temmuz 2023, Pazartesi


Borsa İstanbul geçtiğimiz haftanın son işlem gününde CDS priminde yaşanan geri çekilme ve gelecek dönemde enflasyonda yükseliş ivmesi beklentisi ile yeni bir rekor seviye olan 7067 puandan günü tamamladı. Aynı zamanda endeks 167,6 milyar TL ile tüm zamanların hacim rekorunu kırdı. Yaşanan bu yükselişte en yüksek pozitif etki KCHOL, AKBNK ve BIMAS hisselerinden geldi. Yaşanan bu yükselişte en çok değer kazanan sektörler banka, iletişim ve ticaret olurken endekse göre negatif ayrışma gösteren tek sektör ise bilişim oldu. Hacim rekorunun kırılmasında ise en önemli etki THYAO, YKBNK ve SAHOL hisselerinden geldi.

Türkiye’nin gözde turizm şehirlerinde birisi olan Antalya’da turist sayısı 2019 yılını geçerek 8.012 milyon oldu. TUİK tarafından yayımlanan ekonomik güven endeksi Temmuz’da bir önceki aya göre %1,8 gerileyerek 99,3 oldu. Yaşanan bu geri çekilmede en büyük etki tüketici güveninde yaşanan azalmadan kaynaklandı. Bu düşüşte hanelerin gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisinde yaşanan sert geri çekilme etkili oldu.

Küresel tarafta ise ABD ekonomisine ilişkin kişisel gelir-gider harcamaları piyasaların odak noktasındaydı. Kişisel giderlerin aylık bazda %0,4 yükselmesi tahmin edilirken ver beklentilerin üzerinde gelerek %0,5 oldu. Kişisel gelir ise beklentilerin altında %0,3 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz.

 

Teknik Analiz

 

BİST Teknik Görünüm

Teknik olarak baktığımızda, endeks fiyatlama davranışları açısından 7000 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. 7000 seviyesi üzerinde fiyatlama davranışlarında kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7100-7200-7270 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası, 7000 seviyesi altına geri çekilmelerde yada kar realizasyonlarında ise kısa vadede 6960-6900-6820 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 

Dirençler: 7100 / 7200 / 7270
Destekler: 6960 / 6900 / 6820

 

VIOP Teknik Görünüm

Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi haftanın son işlem gününde, fiyatlama davranışlarında yüzde 4,8 değer kazanımıyla günü 8026 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 8000 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 8112-8180-8240 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 8000 puanın altına geçişlerde ise kısa vadede 7930-7850-7800 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 8112 / 8180 / 8240
Destekler: 7930 /7850 /7800

 

Şirket Haberleri

 

PCILT (Nötr): EREN ÇAYIR 28/07/2023 tarihinde PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 44,86 - 46,00 TL fiyat aralığından 640.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28 /07/2023 tarihi itibariyle %1,42 sınırına ulaşmıştır.

 

GWIND (Nötr): Şirketimizin 20.07.2023 tarihinde (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173988) KAP'ta açıklamış olduğu üzere yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları projeleriyle ilgili olarak; yurtdışındaki potansiyel yatırımların konsolide edilmesi ve etkin koordinasyonu amacıyla Şirketimizin %100 sermayesine sahip olacağı Hollanda'da yerleşik Galata Wind Energy Global BV unvanlı yeni bir şirket/ bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 

 

YUNSA (Nötr): Şirketimizin 01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 10 Ağustos 2023 tarihinde Kamuya açıklanması planlanmaktadır.

 

CELHA (Nötr): KAM 1 Projesi kapsamında yapılmakta olan yatırımların test edilmesi,devreye alınması ve üretim hatlarında yer alan makinaların periyodik bakımlarının yapılması amacıyla ; 6 Ağustos 2023 -21 Ağustos 2023 tarihleri arasında 15 günlük Planlı Bakım duruşu yapılacak olup,bu duruş esnasında üretime gecici süre ile ara verilecektir.

 

CIMSA (Nötr): Şirketimizin 135.084.442 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL nominal değerde ve %600 oranında bedelsiz artırılarak 945.591.094 TL'ye çıkarılmasına; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olmakla birlikte sermaye artırımı sonrası ulaşılacak çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanından daha yüksek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmünden yararlanılarak kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına; İç kaynaklardan yapılacak 810.506.652 TL tutarındaki sermaye artırımının tamamının; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolardaki Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan gayrimenkul satış kazancı fonlarından, sermaye piyasası mevzuatına göre TMS/TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolarda ise Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmasına; Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değere sahip 81.050.665.200 adet hamiline yazılı payın, Şirketimizin mevcut pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına; Konuyla ilgili işlemlerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.

 

TOASO (Olumlu): 1.03.2023 tarihli açıklama ile Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasında Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin ("Stellantis Otomotiv") paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Sözleşme imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir  Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu Pay Devir Sözleşmesi uyarınca; Devir bedeli, bağımsız değerleme raporunda belirlenen sonuç ile tutarlı olarak; (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon Avro ve (ii) kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının %77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir. Pay devir işleminin tamamlanması, ilgili rekabet otoriteleri ve diğer düzenleyici kurumlardan gereken izinlerin alınması dahil belirli kapanış şartlarına tabidir. Bu çerçevede kapanış öncesinde; taraflar arasındaki ticari koşulların da belirleneceği yeni marka (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) dağıtım sözleşmeleri ile dört marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine yönelik üretim sözleşmesinin ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir. Kapanış koşullarının, Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 8 ay içinde yerine getirilememesi halinde tarafların işlemi kapatmama imkânı bulunmaktadır.

 

KOZAL (Nötr): Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 14.04.2023 tarih, 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar sayılı kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketimizin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı yönünde Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur. Bu tescil ve ilan ile grup içi şirketlerdeki ana ortaklık-iştirak yapısının aynen devam ettiğini ve BİST'te işlem gören yatırımcıların haklarının korunduğunu, bunlar dışında kalan gerçek kişilerin paylarının Hazine adına tescil edildiğini, Bu kapsamda, Koza İpek Grubunun Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin (KOZAL, KOZAA, IPEKE) hukuki durumunda bir değişiklik olmayacağını ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edeceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Sosyal Medya'da Paylaş

img
Model Portföyü
Denediniz mi?
img
ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler