img
logo
Hızlı Menü
Arama

2 Ağustos 2023, Çarşamba


Girdi fiyatlarında Mart 2022 yılından itibaren en hızlı artış gerçekleşirken artan fiyat baskıları nedeniyle yeni siparişler son beş aydır ilk kez yavaşlama gösterdi. Bu paralelde Temmuz ayı imalat PMI verisi 51,5 seviyesinden gerileme göstererek 50 eşik değerinin altında 49,9 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin perakende fiyatlar bir önceki aya göre %9,84 artış gösterirken yıllık bazda bu oran %63,76 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında en çok yükseliş gösteren grup %17,35 ile sağlık ve kişisel bakım oldu.

Borsa İstanbul’da ise haftanın ikinci işlem gününde yeni rekor seviye olan 7296 seviyesi test edildikten sonra başta bankacılık sektörü olmak üzere gelen tepki satışları endeksin günü %0,67 kayıpla 7168 seviyesinden tamamlamasına neden oldu. Bankacılık endeksinde yaşanan bu geri çekilmede ise BDDK tarafından alınan sıkılaşma kararının beraberinde CDS priminde yaşanan yükseliş etkili oldu.

Küresel piyasalarda ise dün PMI verileri odak noktadaydı. ABD ekonomisine ilişkin ISM İmalat PMI verisi beklenti altında gerçekleşerek 46,4 oldu. Euro bölgesinde ise İmalat PMI bir önceki aya göre gerileme gösterse de beklentilere paralel 42,7 olarak açıklandı. Ayrıca dün ABD’nin uzun vadeli kredi notu Fitch tarafından AAA’dan AA+’ya düşürürken görünümü negatif izlemeye alındığını açıklandı. Kredi notunun düşürülmesinde 3 yıl içinde beklenen mali bozulma ve artan hükümet borç yükünü sebep gösterdi.

Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz.

 

Teknik Analiz

 

BİST Teknik Görünüm

Teknik olarak baktığımızda, endeks fiyatlama davranışları açısından 7150 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. 7150 seviyesi üzerinde fiyatlamaların devam etmesi durumunda kısa vadede 7210-7270-7350 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası, 7150 seviyesi altına geri çekilmelerde ise kısa vadede 7096-7000-6950 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 

Dirençler: 7210 / 7270 / 7350
Destekler: 7096 / 7000 / 6950

 

VIOP Teknik Görünüm

Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi  fiyatlama davranışlarında haftanın ikinci işlem gününde, % 1,29 değer kaybıyla günü 7950 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 7940 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 8016-8080-8120 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7926-7886-7847 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 8016 / 8080 / 8120
Destekler: 7926  /7886 / 7847

 

Şirket Haberleri

 

KCHOL (Sınırlı Pozitif): Koç Holding'ın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.372.000.000 TL oldu.  (2022/6 aylık: 22.162.000.000 TL)

 

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR: Banka 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.08.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

 

EDATA (Sınırlı Pozitif): Şirket, Türkiye genelinde E-ticaret ve alışveriş web sitesi konusunda faaliyet gösteren lider firmalardan biri  ile iş ortağımız  üzerinden distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz   markalardan biri ile  7.440.000 $  KDV  Dahil  ( Siparişin bu günkü   TCMB döviz alış  kuru üzerinden   KDV Dahil toplam tutarı 200.380.776.-TL'dır. ) tutarında sipariş almış olup, söz konusu siparişlerin Ağustos 2023  ayı içinde teslimi planlanmaktadır.

 

AKFGY (Nötr): Şirketin 31.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; tek pay sahibi konumunda olduğumuz Fıratcan İnşaat Turizm ve Tic A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni hazırlanıp, Duyuru Metni'nin onaylanması amacıyla 01.08.2023 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.

 

ARDYZ (Sınırlı Pozitif): Uluslararası 35'den fazla ülke arasında Ar-Ge ve inovasyon ağı kuran EUREKA şemsiyesi altında ITEA 3 kümelenmesi CALL 2021 kapsamında, firmamız 21026 çağrı numaralı SYMPHONY (Eco-system for disease specific clinical workflow and data integration) projesinde konsorsiyum üyeleri arasında yer almıştır. TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile SYMPHONY-HASTALIĞA ÖZGÜ KLİNİK İŞ AKIŞI & VERİ ENTEGRASYONU EKOSİSTEMİ projesi Türkiye, Canada, Hollanda, İspanya ve İsveç dahil 5 (beş) ülkeden 20 (yirmi) firmanın konsorsiyum iş birliği ile proje yürütülecektir. Söz konusu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi kendi iş yükümlülüğü kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 3.499.192,01 TL tutarında pay almak üzere TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 01.08.2023 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.

 

ARDYZ (Sınırlı Pozitif): Uluslararası 35'den fazla ülke arasında Ar-Ge ve inovasyon ağı kuran EUREKA şemsiyesi altında ITEA 3 kümelenmesi CALL 2021 kapsamında, firmamız 21016 çağrı numaralı DAISY (Developing AI ecosystems improving diagnosis and care of mental diseases) projesinin ulusal ve uluslararası proje koordinatörü olarak yer almıştır. TÜBİTAK 1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile DAISY - MENTAL HASTALIKLARIN TEŞHİS VE BAKIMINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK YAPAY ZEKA EKOSİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ projesi Türkiye, Almanya, Hollanda ve Portekiz dahil 4 (dört) ülkeden 20 (yirmi) firmanın konsorsiyum iş birliğiyle proje yürütülecektir. Söz konusu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi kendi iş yükümlülüğü kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 2.244.441,21 TL tutarında pay almak üzere TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 01.08.2023 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.

 

AHGAZ (Nötr): 13 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.07.2023  tarihli kararı ile Doğalgaz Toptan Satış Lisansına sahip AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (AHL Doğalgaz) ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.500.000 TL'ye artırılması planına ilişkin olarak; söz konusu Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Ahlatcı Holding A.Ş.'nin rüçhan haklarının kısıtlanmak suretiyle Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına 10.500.000 TL tutar üzerinden iştirak edilmesine ve dolayısıyla AHL Doğalgaz'ın Şirketimizin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştuk.  Söz konusu işlemin tamamlanması için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' na yapılan onay başvurumuz sonuçlanmış ve AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketin bağlı ortaklığı haline gelmesi sonucunu doğuran hisse edinimi EPDK tarafından onaylanmıştır.

 

ASELS (Nötr): ASELSAN etkin iştirak yönetimi ve yüksek teknolojilere daha fazla odaklanma çalışmaları kapsamında iştiraklerle olan faaliyetlerin koordinasyonu ve uyumunun da güçlendirilmesi adına; DASAL Havacılık Teknolojileri Anonim Şirketinin bedelli sermaye artırım işlemine katılım sağlanarak ASELSAN'ın ortaklık payı %40'dan %49'a çıkarılmıştır.

 

ASELS (Nötr): ASELSAN Sivas Hassas Optik A.Ş. iştirakimizin idaresinde etkinliğin ve odaklanmanın artırılması, elektro-optik alanındaki üretim faaliyetlerinin daha yoğun bir şekilde iştirakimizde yürütülmesi ve iştirakimizin üretim üssü konumuna getirilmesi amacıyla; şirketin diğer ortağı SOM A.Ş.nin %30 payı satın alınarak ASELSAN'ın ortaklıktaki payı %50'den %80'e çıkarılmıştır.

 

MIATK (Sınırlı Pozitif): Şirketimiz ile TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. arasında "Eti Maden İşletmeleri Kurumsal Kaynak Yönetimi (PDKS) Yazılım Geliştirme ve Bakım Hizmet Alımı" işi kapsamında 6.360.000 TL+ KDV bedel ve 24 ay süreyle bakım, destek sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme bedeli ikinci 12 aylık dönemde revize edilecek olup, 24 ay süre sonunda tarafların mutabık kalması durumunda devam edecektir.

 

KCAER (Nötr): Şirketin %99 iştiraki olan Kocaer Enerji'ye ait Aydın-Kuyucak İlçesinde aldığımız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık (120 MW GES'e eşdeğer) jeotermal santral yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlama kararı aldığımızı 25.05.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşmıştık. Bir süredir devam eden çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşımak ve son teknolojiye dayalı sismik ve manyetotellürik (MT) tetkik çalışmaları yapmak üzere LEMNİS Yerbilimleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (MT) ve F.N.Ç. Petrol Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (sismik) ile sözleşme imzalanmıştır.

 

KONTR (Sınırlı Pozitif): Şirketin yatay ve dikey entegrasyon hedefi içerisindeki büyüme stratejisi doğrultusunda ağırlıklı enerji depolama olmak üzere çeşitli sanayi üretiminde kullanılan Antimuan, Kurşun, Çinko ve  Bakır maden ocağı cevher üretimi ile iştigal eden Üç Yıldız Antimon Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ. nin ("Şirket") %50,1 hissesinin satın alımı hedeflenmiştir.  Satın Alınan Şirket,  Kütahya İli Gediz İlçesi Göynük Köyü mevkiinde bulunan 783 hektar antimuan sahası ve  flotasyon tesisine sahiptir. Günlük 250 ton/saat kapasiteli Antimuan Flotasyon hattı ile yıllık 75.000 ton tüvenan antimuan cevheri işleme kapasitesi bulunmaktadır. Şirket'in  kendi bünyesinde bulunan izabe tesisinde yıllık 1.500 ton antimuan trioksit ve yıllık 1.000 ton antimuan metali üretim kapasitesi de yer alır. Ayrıca  devreye alma çalışmaları devam eden Yıllık 200.000 ton kurşun-çinko-bakır tüvenan işletme kapasitesine sahip günlük 500 ton/saat kapasiteli kurşun-çinko-bakır flotasyon tesisi kurulmaktadır. Şirketin çeşitli illerde olmak üzere 11 adet maden sahası ruhsatı bulunmaktadır.

 

KONTR (Nötr): Üç Yıldız Antimon Madencilik A.Ş.'nin  %50,10 oranındaki payını devralmak karşılığında yapılan avans ödemesine istinaden 29 8.038 adet KONTR payı,  söz konusu şirketin ortaklarından Mehmet Emin Süleymanoğlu hesabına virman yapılmıştır. Bu işlemle birlikte 01.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 298.038 TL'den (298.038 Adet)  0 TL'ye (0 Adet) gerilemiş olup ,bu payların sermayeye oranı %0,1490'dan %0'a düşmüştür.

 

CONSE (Nötr): 05.10.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden; % 100 bağlı ortaklığımız Tres Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Tres") ile yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması ("Müşteri") arasında imzalanan Güneş Enerjisi Santrali Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında, Müşteri'nin sanayi tesisinin çatısına Tres tarafından 2,3 MWp kapasiteye kadar kurulacak güneş santralinin inşaat çalışmaları tamamlanmış olup; ilgili resmi kurum tarafından 01.08.2023 tarihinde kabulü yapılarak devreye alınmıştır.

 

DGNMO (Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 01.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,20 – 9,49 fiyat aralığından (ortalama 9,3148) toplam 50.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 4.342.237 TL'ye ulaşmıştır. Şirket 23 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca geri alınan 3.839.743 TL'lik nominal değerli paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 8.181.980 TL'ye, payların sermayeye oranı %2,34'e ulaşmıştır.

Sosyal Medya'da Paylaş

img
Model Portföyü
Denediniz mi?
img
ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler