XELKT
549.93
-0.65
XHARZ
92111.02
-0.12
XUTUM
12636.13
0.05
XSGRT
64952.92
-0.17
XUTEK
14237.31
-0.96
XHOLD
10183.23
-0.22
XU030
12170.32
0.43
XULAS
36577.91
-0.34
XUSIN
14814.83
-0.02
XBANK
16148.68
0.78
XMADN
6819.99
0.08
XU100
11156.2
0.15
XBLSM
5743.24
-1.79
XU050
9862.35
0.27
USDTRY
33.006
-0.25
EURTRY
36.0226
-0.6
XAUUSD
2401.38
-1.82
XAUTRY
79422.29
-1.92

Bono Hesaplama

Bono hesaplama işleminizi ALB Yatırım'da gerçekleştirebilirsiniz. Bono fiyatları ve değişimlerini anlık olarak takip etmek ve hesaplama artık çok kolay.
*Ondalık ayraç olarak ‘nokta’ giriniz. Örnek: 5.7
*Oran (%) alanlarına yüzde değer giriniz. Örnek: 9.6
Hesap Sonuçları
  • Gelecekteki Değer (FV) -
  • Brüt -
  • Net (Stopaj Sonrası) -
Bono Nedir?
Bono, bir borç senedi türüdür. Bir şirket, kurum veya hükümet, belirli bir süre içinde borç para almak için bono ihraç eder. Bu bono, borç verenler tarafından satın alınır ve ihraç eden kuruluşun belirli bir tarihte faiziyle birlikte geri ödeme yapacağı bir senettir. Bono, sabit getirili bir yatırım aracıdır ve faiz oranı bononun vadesine, riskine ve çeşidine göre değişebilir. Bono, yatırımcılara sabit bir getiri sağlar ve borç verenler için finansman maliyetini düşürür. Ayrıca bonolar, kısa ve orta vadeli yatırım araçları olarak kabul edilirler.

Bonoların en bilinen ilk özelliği vadeleridir. Bononun vadesi 2 aydan az ve 12 aydan fazla olamaz. Şirketler ya da devlet tarafından çıkarılırlar. Bonolar bu özellikleriyle hisse senetlerine benzerler. Bonolar yapılan sözleşmede belirtilen vadenin sonunda, paranın şirkette veya devlette bulunduğu süre için belirlenen faiz oranından elde edilen faiz kazancı kadar eklenerek yatırımcıya geri ödenir. Özetle, bono, borç verenin belirli bir tarihte faiziyle birlikte geri alabileceği bir senettir.
Bono Ne İşe Yarar?
Bono bir nevi borç senedi olarak düşünülebilir. Bono yatırımı, yatırımcılara sabit bir getiri sağlar ve riskli yatırımlara kıyasla daha az riskli kabul edilir. Bono, yatırımcılar tarafından portföylerinin çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılabilir ve belirli bir süre sonra vadeden önce satılarak nakde çevrilebilir. Devletin veya işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladığından yatırımcılar da vade sonunda anaparaya eklenen faiz ile kâr elde eder.

Satan taraf için kaynak yaratır, alan taraf içinse faiz geliri elde etmeye yarar. Bono alan kişiler vade sonunda faizi ie birlikte bono tutarını almaya hak kazanır.

Bir bononun tahsili, borçlu tarafından vadede bononun anapara ve faizinin ödenmesiyle gerçekleşir. Borçlu, bononun vadesinde anapara ve faiz ödemelerini yaparak bonoyu geri alır. Eğer borçlu borcunu ödemezse, bono sahibi yasal yollara başvurarak borcun tahsili için dava açabilir. Bu dava sonucunda, mahkeme tarafından borçlu üzerine bir takım haciz işlemleri uygulanabilir. Böylece borçlunun ödeme gücüne göre, borçlu tarafından borcun tamamı veya bir kısmı tahsil edilebilir. Tahsil işlemleri, ülkelerin kanunlarına göre değişiklik gösterir.

Bir bononun yasal ve geçerli olabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:

  • Senet Tutarı: Bono, belli bir tutara sahip olmalıdır.
  • Vade Süresi: Bono, vade süresi belirtilmiş bir senet olmalıdır.
  • İbraz: Bono, vade tarihinde sahibi tarafından ibraz edilmelidir.
  • Borçlu: Bono, borçlu tarafından imzalanmalıdır.
  • Bononun Türü: Bonolar, kanunlarca kabul edilen türleri arasında yer almalıdır.
  • İmza: Bono, borçlu tarafından imzalanarak geçerlilik kazanır.
  • Faiz Oranı: Bono, faiz oranı belirtilerek düzenlenmelidir.

Bu koşulların yerine getirilmesi, bononun yasal ve geçerli olmasını sağlar.
Bono Hesaplama Nasıl Yapılır?
Bono hesaplama, bir bononun vadesindeki değerinin hesaplanmasıdır. Bir bono, belirli bir süre sonra ödenmek üzere alınan bir borç senedidir. Bono hesaplama formülü şu şekildedir:

Bono Tutarı = Nominal Değer / (1 + (Nominal Faiz Oranı x Vade Süresi / 360))

Burada;
Nominal Değer: Bononun değeri
Nominal Faiz Oranı: Bononun yüzdesel faiz oranı
Vade Süresi: Bononun vadesinin uzunluğu gün cinsinden ifade edilir.

Örneğin, 100.000 TL nominal değeri olan ve 90 gün vadeli %10 nominal faiz oranına sahip bir bononun hesaplama işlemi şöyle yapılabilir:

Bono Tutarı = 100.000 / (1 + (0.10 x 90 / 360)) = 99.175,82 TL

Böylece, 100.000 TL nominal değeri olan ve 90 gün vadeli %10 nominal faiz oranına sahip bir bononun vadesindeki değeri 99.175,82 TL olarak hesaplanır.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
img +90