XELKT
559.84
0.16
XHARZ
95597.83
0.86
XUTUM
12508.4
-0.7
XSGRT
63692.65
-0.73
XUTEK
14626.94
-0.8
XHOLD
10122.18
-1.06
XU030
11949.45
-0.88
XULAS
35320.96
-0.62
XUSIN
14871.57
-0.35
XBANK
15370.96
-1.56
XMADN
6959.97
1.29
XU100
10991.57
-0.88
XBLSM
6023.01
0.04
XU050
9703.67
-0.91
USDTRY
32.845
-0.03
EURTRY
35.6698
-0.05
XAUUSD
2421.63
0.47
XAUTRY
79530.23
0.48

Borsa İstanbul’da Geri Dönüş Ne Zaman Başlar

29 Şubat 2024, Perşembe
img
Hafta başından itibaren Borsa İstanbul yüzde 3,33 seviyesinde bir değer kaybı yaşadı. Önemli seviyelerin altına geri çekilme gösteren endekste artık takip edeceğimiz nokta 9000 seviyesi olacak.  Eğer buradan bir teknik geri dönüş göremezsek 26 Aralık’tan itibaren süregelen yukarı yönlü trendin önemli destek noktası konumu olan 8800 - 8840 aralığından tepki alımları izleyebiliriz. Temel tarafta ise Borsa İstanbul hâlâ diğer gelişmekte olan piyasalara göre iskontolu olduğunu belirtmekle beraber Türkiye açısından Mart ayı önemli olacak. Fitch’in Türkiye’ye ilişkin not revizesi ve yerel seçimler odaklanılan ana noktalar diyebiliriz. Özellikle Fitch’in kararının bankacılık sektörü üzerinde etkisi önemli olurken yaklaşık 1 haftalık bir süreç kalması geri çekilmenin uzun soluklu olması üzerinde engel olarak görülebilir.

Borsa İstanbul’da dün ilk 5 kurum bazında -479,5 milyon TL para çıkışı gerçekleşti. Bu para çıkışında en yüksek pay EREGL, KCHOL ve KCAER hisselerinde gerçekleşti. Bu para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler ise THYAO, TUPRS ve EUREN hisselerinde gerçekleşti. Özellikle sektörler arasında standart sapmanın yüksek olduğu bu dönemde Borsa İstanbul’da pozitif ayrışma gösteren 2 sektör Orman, Kağıt, Basım endeksi ve Metal Eşya, Makine endeksi oldu. Endekste en çok değer kaybeden sektörler ise geçtiğimiz haftanın en çok değer kazanan sektörleri olan Bilişim ve teknoloji oldu.

Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz.

Teknik Olarak Öne Çıkan Hisseler: PNSUT, MPARK. TOASO

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm


Borsa İstanbul 100 endeksi Çarşamba gününü yüzde 1,28 düşüşle 9062 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 131,8 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 9150 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler : 9150 / 9200 / 9400
Destekler : 9000 / 8910 / 8840

VIOP Teknik Görünüm


Endeks kontratı Çarşamba günü akşam seansını yatay bir görünümle 9648  seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı da 9646 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9745 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9570 ve 9500 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler: 9745 / 9840 / 10000
Destekler: 9570 / 9500 / 9385

Şirket Haberleri


ALVES: Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 160.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 29/02/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 19,45TL/pay fiyat, "ALVES.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

OBAMS: Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 96.336.345 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 479.421.759 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 39,24 TL/pay baz fiyat, "OBAMS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KOZAL: Şirketimiz tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılan bildirim ile söz konusu davaya ilişkin ilk derece mahkemesi tarafından lehimize verilen kararın, Danıştay tarafından şirketimiz aleyhine bozulmuş olduğu bildirilmiştir. Danıştay tarafından verilen bozma kararı sonrası söz konusu dosya, yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesi olan İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne gönderilmiş ve ilgili dosya İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2023/1294 esasına kaydedilmiştir. Şirketimize ulaşan İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 14.02.2024 tarihli ve 2023/1294 E., 2024/267 K. sayılı kararı ile; "ÇED raporunun tamamına yönelik olarak yapılan değerlendirmede ise;  faaliyet alanında yapılan ölçüm sonuçlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği açısından uygunsuzluk içermemekle birlikte, proje sahası içerisinde hali hazırda bulunan 2 adet açık ocağın, 3. Kapasite artırımıyla genişletilecek olan Ocak 5'in ve projeye eklenecek üç adet yeni açık acağın (Ocak 6, Ocak 7, Ocak 8) toz kaynağı olarak Hava Kalitesi Modellemesine dahil edilmemiş olduğu,  modelleme sonuçlarının açık ocakların değerlendirmeye dahil edilmemiş olması nedeniyle Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği açısından denetime elverişli olmadığı anlaşılmış olup, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, …" şeklinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere hüküm kurulmuştur. İlgili karar kesinleşmemiş olduğundan yargılama devam etmektedir.

ORCAY: Şirketimiz yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile 1.000.000 kg (1.000 ton) çay satışı anlaşması imzalamış olup, teslimatların yılın ilk yarısında  tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

PGSUS: Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine, artırıma konu "Paylara İlişkin Primler" tutarının "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi konusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı nedeniyle beheri 1,00-TL nominal değerli 397.700.293 adet pay ihraç edilmesine ve sermaye artırımı ile ilgili yasal sürecin tamamlanmasının üzerine yeni ihraç edilen payların pay sahiplerine payları oranında kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

OTTO: Şirketimiz iştirakleri OTTO Entertainent Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemizin 12 Ocak - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye gösterimlerinde ulaşılan 745.930 izleyicinin hak edişi karşılığında yapımcı payına düşen KDV dahil 49.892.266,54 TL gelir faturalandırılarak tahsilatı gerçekleştirilmiştir. 26 Ocak 2024 tarihinden sonraki izleyici sayısı karşılığında hesaplanacak olan yapımcı payına düşen hak ediş ile ilgili bilgilendirme faturalandırma işlemini müteakiben yapılacaktır.
 
PDF İndir
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
img +90