XELKT
559.84
0.16
XHARZ
95597.83
0.86
XUTUM
12508.4
-0.7
XSGRT
63692.65
-0.73
XUTEK
14626.94
-0.8
XHOLD
10122.18
-1.06
XU030
11949.45
-0.88
XULAS
35320.96
-0.62
XUSIN
14871.57
-0.35
XBANK
15370.96
-1.56
XMADN
6959.97
1.29
XU100
10991.57
-0.88
XBLSM
6023.01
0.04
XU050
9703.67
-0.91
USDTRY
32.845
-0.03
EURTRY
35.6698
-0.05
XAUUSD
2421.63
0.47
XAUTRY
79530.23
0.48

Endekste Toparlanma Çabası

27 Aralık 2023, Çarşamba • Araştırma Departmanı
img

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,47 değer kazanarak günü 7299 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksinin yüzde 1,39 değer kaybettiği günde holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 3,59 ile turizm olurken en çok değer kaybeden ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi yayımladı. Reel Kesim Güven Endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 99,1 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,5 puan azalarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti. Yayımlanan raporda, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endekse azalış yönünde etki yaptı.'' denilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yayımlanan 2023 yılı Aralık ayı imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise ilgili dönemde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3'e indi.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda dün gerçekleştirilen görüşmede, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, kabul edildi. Bundan sonraki süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Komisyon'da kabul edilen yasa tasarısını oylayacak.

BIST-100 endeksinin güne alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

BIST-100 endeksine teknik olarak bakıldığında, 200 günlük ağırlıklı ortalamanın tekabül ettiği 7362 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçişlerde kısa vadede 7380 ve 7430 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda 7250 ve 7200 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 7380/7430/7500
Destekler: 7250/7200/7100

 

VIOP30 Teknik Görünüm

Aralık ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,22 değer kaybıyla 8026,50 puandan tamamladı. Teknik olarak bakıldığında, 200 günlük üssel hareketli ortalamanın tekabül ettiği 8080 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçişlerde kısa vadede 8120 ve 8180 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 7940 ve 7890 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 8120/8180/8200
Destekler: 7940/7890/7800

Şirket Haberleri

AKFYE: Şirket Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin  rüzgar santrallerinden Hasanoba RES, Kocalar RES, Üçpınar RES ve Denizli RES'in 2021-2026 yıllarına ait karbon emisyon azaltım kredilerinin İngiltere merkezli EOS Climate&Energy şirketine satışı gerçekleşmiştir. İlgili sözleşmeye istinaden hem satışa hazır (spot) hem de satışa hazır hale gelecek (2027 yılına kadar vadeli forward) kredilerden satış yapılarak; Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmak suretiyle elde ettiği ana gelir kaynağına ek olarak; toplamda yaklaşık 8,6 milyon dolar ek gelir sağlanmış olacaktır. İmzalanan bu son sözleşme ile birlikte; Şirketin şu ana kadar toplam 3,2 milyon dolar olan karbon kredisi satış gelirleri, söz konusu spot satışların tamamlanması ile birlikte  4,5 milyon dolar seviyelerine ulaşırken; tüm forward satışların tamamlanması sonrasında ise 11,8 milyon dolar seviyelerine ulaşmış olacaktır.

AKSA: EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 26/12/2023 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 84,05 - 85,20 TL fiyat aralığından 57.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 26/12/2023 tarihi itibariyle %22,186872 sınırına ulaşmıştır.

AKSGY: Şirkete ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde kain ve T.C. Üsküdar Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No. 73, Ada No. 1083 ve Parsel No. 68'de kayıtlı 3 Bloktan Oluşan Betonarme Karkas Bina ve Arsası'ndan müteşekkil 41.356,83-m2 yüzölçümlü anagayrimenkulün AVM/Güney Bloğunda 1. Bodrum Katta yer alan kat mülkiyeti tapusuna bağlı 853/1921318 arsa paylı "Dükkan" niteliğindeki (104) no.lu bağımsız bölümün 70.235.280,00-TL + KDV (%20) bedelle satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile alıcı arasında T.C. Beşiktaş 5. Noterliği nezdinde 26 Aralık 2023 tarihinde Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi tanzim edilmiş ve imza altına alınmış olup, Sözleşmenin tanzim ve imza tarihinden itibaren 10 iş günlük süre içerisinde taşınmazın KDV dahil satış ve devir bedelinin alıcı tarafından Şirkete nakden ve defaten ödenmesini müteakiben aynı tarihte taşınmazın mülkiyeti Şirketimizce alıcıya devredilecektir.

BTCIM: Şirketin, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. nezdinde sahip olduğu ve sermayenin %10'unu temsil eden toplam 5.783.458 Türk Lirası nominal değerli, 578.345.800 adet pay ("Devre Konu Paylar"), (i) 12.000.000 Amerikan Doları ve (ii) dağıtılması halinde, 2023 yılına ilişkin Devre Konu Paylar için ödenebilecek temettü bedeli karşılığında, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmiştir. Devre Konu Paylar'ın satışından elde edilen gelir, Şirketimiz'in finansmanları kapsamında kullanılacaktır.

YKSLN: Şirketin 600.000.000 (AltıYüzMilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde; 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olan çıkarılmış sermaye tutarının, 125.000.000 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere iki katına çıkarılarak (%100 artış yapılarak) 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) TL'ye çıkarılmasına, Sermayeye ilave edilecek 125.000.000 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin KAP’ta yayınladığı şekilde tadiline, Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurusu bugün (26.12.2023) yapılmıştır. İlgili başvuru konu taslak esas sözleşme tadil metni KAP’ta yer almaktadır.

MGROS: 04.07.2023 tarihli özel durum açıklamasınzda, paketli yemek üretimi konusunda faaliyet gösteren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'ye ("Gurmepack") Migros Ticaret A.Ş. ve Şirketin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından yatırım yapılacağı duyurulmuştu. Yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma uyarınca, Gurmepack'in ödenmiş sermayesinin %30'una tekabül eden 120.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %20'sine tekabül eden 80.000 adet pay ise Dijital Platform tarafından 26.12.2023 tarihinde devralınmıştır. Toplam %50 pay için nihai pay devir bedeli 88.763.860 TL'dir. Söz konusu tutarın 53.258.316 TL'si Migros Ticaret A.Ş. tarafından, 35.505.544 TL ise Dijital Platform tarafından ödenmiştir.

CONSE: %100 bağlı ortaklıklardan Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 24.800.000 TL'den 31.000.000 TL'ye artırılması işlemi,  26.12.2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirket alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

KRVGD: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 26.12.2023 tarihinde 19,4700 - 19,8000 TL fiyat aralığından (ortalama 19,6914 TL) 230.843 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu KRVGD payları 1.641.926 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,68)

ORGE: 05.09.2022 tarihli açıklamasında, Şirketin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Folkart Nefes Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik verdiği 325.400,28 EUR+KDV ve 889.174,60 USD+KDV ve 22.109.505,72 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalandığı kamuya duyurulmuştu. 22.11.2023 tarihli açıklamada ise, Şirketin, sosyal tesisler elektrik işlerinin yapımına yönelik verdiği 81.255 USD+KDV ve 1.592.978 TL+KDV teklifin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci 3.890.000 TL+KDV sözleşme bedeli ile tamamlanmıştır. İşin 31.01.2024'e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Böylece Folkart Nefes Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğünün 325.400,28 EUR+KDV ve 889.174,60 USD+KDV ve 25.999.505,72 TL+KDV seviyesine ulaşması bulunmaktadır.

GUBRF: Son günlerde hisse fiyatımızda meydana gelen olağandışı fiyat hareketleri kapsamında şirket tarafından 26/12/2023 tarihinde yayınlanan basın açıklaması metni, KAP’ta yayınlanmıştır. Açıklamada, "Şirketin hisse fiyatlarında son dönemde meydan gelen olağan dışı gelişmeler yakından takip edilmektedir.'' ifadelerine yer verilmiştir.

PDF İndir
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
img +90