img
logo
Hızlı Menü
Arama
ARAŞTIRMA DEPARTMANI

ARAŞTIRMA DEPARTMANI

22 Aralık 2023, Cuma

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 1,33 değer kazanarak 7764 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,50 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 4,05 ile iletişim, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,43 ile spor oldu.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) planlı takvime göre dün gerçekleştirdiği toplantısında Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.  Yayımlanan basın duyurusunda, “Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan basın duyurusunda, "Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir." denildi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Aralık sona eren işlem haftasında 396 milyon dolar hisse senedi ve 180,9 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedinde (DİBS) alıcılı konumda yer aldılar.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın 3.çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisini açıkladı. Ülke ekonomisi yılın 3.çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 büyüdü. Piyasa beklentisi, ilgili dönemde ekonominin yüzde 5,2 büyüyebileceği yönünde şekillenmekteydi. Beklentilerin altında kalan veriye rağmen ülke ekonomisinde 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini gerçekleşti.

 

BIST-100 endeksinin güne yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

 

Teknik Analiz

 

BİST Teknik Görünüm

BIST-100 endeksine teknik olarak bakıldığında, Fibo % 23,6’lık dilime tekabül eden 7753 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7820 ve 7850 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası bu seviye altına geçişlerde ise 7720 ve 7690 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler: 7820 / 7850 / 7908
Destekler: 7720 / 7690 / 7640

 

VIOP30 Teknik Görünüm

Aralık ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak bakıldığında, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,91 değer kazanımıyla 8516,75 puandan tamamladı. Teknik olarak, toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda kısa vadede 8580 ve 8630 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8470 ve 8430 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 

Dirençler: 8580 / 8630 / 8700
Destekler: 8470 / 8430 / 8380

 

Şirket Haberleri

OZKGY: İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi 16228 ada 29 parsel ve 16214 ada 30 parselde gerçekleştirilecek konut projesinin Yapı Ruhsatı alınmıştır. Proje kapsamında toplam 87.595,49 m2 inşaat alanında 458 adet konut ve 8 adet ticari bağımsız bölüm inşa edilmesi planlanmaktadır.

 

UNLU: 16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 21.12.2023 tarihinde 15.31TL – 15.84 TL fiyat aralığından (ortalama 15.56TL) 10,000 adet pay geri alınmış olup, Şirketin sahip olduğu UNLU payları 2.767.843 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,58).

 

IZENR: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 21.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,44 TL–5,50 TL (ortalama 5,4730 TL) fiyat aralığından toplam 400.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 21.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 6.000.000,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 0,4 olmuştur.

 

VERUS: Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 40.000.000 TL olan sermayesinin 60.000.000 TL nakit artırımla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 21.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

 

VBTYZ: Şirket VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik Bir Özel Banka ile  "Ana Sistem Veri Tabanı Performans Ürünü 1 (Bir) Yıllık Yenileme" konusunda anlaşmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 370.697,50 Amerikan Dolarıdır.

 

PLTUR: 15.12.2023 tarihinde 2023/1260647 ihale kayıt numaralı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Aylık Personel Taşıması ihalesi işi 519.337.221.00 TL bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir.

 

MPARK: Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketce 21.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 134,00 TL – 146,00 TL (ağırlıklı ortalama 142,63 TL) fiyat aralığından toplam 36.358 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 21.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 17.320.858 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,3258'e ulaşmıştır.

 

MPARK: Şirket Yönetim Kurulu'nun Kurulu'nun 21.12.2023 tarihli toplantısında geri alım programı için ayrılan toplam fonun 750.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 2.150.000.000,00 Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir.

 

DMRGD: Şirket Yönetim Kurulu, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir. Bu kapsamda, Piyasalarda yaşanan olağandışı fiyat hareketleri ve gelişmeler sebebiyle, Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine, Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet (On Milyon) olarak belirlenmesine, Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının140.000.000 TL (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine, Geri alım işlemi için ayrılan 140.000.000 TL fonun şirket öz kaynaklarından karşılanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MARTI: Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzda; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kapsamında; Geri alınan toplam pay sayısı 2.514.419 adet, bu payların sermayeye oranı ise % 0,004' ve Şirketin kendi öz kaynaklarından karşılanan geri alımların maliyeti ise toplam 9.329.714,24 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, "Geri Alım Programı" nın sonlandırılmasına, İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

PETKM: 17.11.2014 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin ("Petlim") sermaye artırımına katıldığı ve söz konusu şirketin sermayesinin 150.000.000 TL'ye ulaştığı duyurulmuştu.  Bu defa; bağlı ortaklığı Petlim'in 21.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, şirket sermayesinin 150.000.000 TL'den 3.015.800.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili olarak 21.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda da; şirketimizin işbu sermaye artırımına, toplam 2.713.750.000 TL'nin nakit verilen borç kaynaklı alacaklarımızdan karşılanmasıyla katılmasına ve bu husustaki gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Petlim'in söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ve sermaye artırımının tescilini takiben Şirketimizin Petlim sermayesindeki payı %93,47 olacaktır.

 

PRKME: Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ve 1247 ruhsat numaralı Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki UMREK 2023 koduna göre "Mümkün" kategoride sınıflandırılmış kömür kaynağının "Belirlenmiş" ve/veya "Ölçülmüş" kömür kaynağı kategorisine yükseltilmesi için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Bu çerçevede, Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Avrasya Jeotek Sondaj Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında 1247 ve 2444 ruhsat numaralı maden sahaları için UMREK 2023 koduna göre yapılacak raporlamada kullanılacak verilerin elde edilmesi için 6.000 (altı bin) metre (+/- %20) karotlu sondaj çalışması yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında çalışmaların 4 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.

Sosyal Medya'da Paylaş

img
Model Portföyü
Denediniz mi?
img
ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler