img
logo
Hızlı Menü
Arama

Şirket Künyesi

Ünvanı: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Kuruluş: 1972

Faal Alanı
Duvar fayansı, yer karosu, seramik sağlık gereçleri, alçak ve yüksek gerilimli izolatörler, refrakter üretimi.

Halka Arz Tarihi

20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Fiyatı

25,00 TL

Dağıtım Şekli

Eşit Dağıtım Yöntemi

Borsa Kodu

KLSER

Halka arzlara ve Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. halka arzına nasıl katılabilirsiniz?

Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, KLSER halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz:
- ALB Yatırım Mobil Uygulama üzerinden;
Şubeye Giriş > “Ana Menü” (Sol Üstte) > “Halka Arz” adımlarını izleyerek,
- ALB Yatırım Online Şube üzerinden;
Şubeye Giriş > Ana Menüde “Halka Arz” > “Talep Girişi” adımlarını izleyerek ya da;
- ALB Yatırım Müşteri Temsilcinizi arayarak halka arzlara katılım gerçekleştirebilirsiniz.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. halka arzı talep toplama, 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde 25,00 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.

- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.

- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Halka Arz Yöntemi

Sermaye Artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar

109.390.465 TL


Halka Açıklık Oranı
%21,25

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Fiyatı
25,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü
2,7 milyar TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel                86.418.467 TL  (%79)
Yurt İçi Kurumsal              1.093.905 TL    (%1)
Kale Grubu Çalışanları     21.878.093 TL  (%20)

Fiyat İstikrarı İşlemleri
Arz büyüklüğünün %20'si - 30 gün süreyle

Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Yapı Kredi Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Taahhütler
Şirket, 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt etmiştir.
Halka arz eden pay sahibi, 1 yıl boyunca paylarını borsa ve borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını taahhüt etmiştir.
 

1957 yılında, Türkiye'nin sağladığı çok önemli katkıları olan Kale Grubu Şirketlerinin kurucusu Dr. İbrahim Bodur tarafından üretilen Kaleseramik, seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, banyo aksesuarları ve aksesuarları, banyo mobilyaları, tezgah mutfak ve porselenden mamul yaşam alanı mobilyaları, artizan karo ve sofra gereçleri üretimi gerçekleştirmektedir.

Mevcut durumda üretim faaliyetlerini Türkiye sınırları içinde, Çanakkale ve Yozgat’ta göstermektedir.

Yurt içi tüm illerde 123 münhasır bayi, 349 tali bayi, 6 Kale mağazası ve 55 yapı market olmak üzere 533 muhtelif satış noktasında Kaleseramik ürünleri sunulmaktadır.

Yurt dışı pazarda ise ihracat yapılan 86 ülkede, güvenilir distribütörler ile uzun dönemli işbirlikleri kurmak modeliyle, perakende ve kurumsal kanal aracılığıyla, ürünlerini 164 farklı bayi ve muhtelif satış noktalarında sunmaktadır.

 

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

  • %74 yurt içi yatırımların finansmanı

  • %20 finansal borçların azaltılması,

  • %6 yurt dışı üretim tesisleri

için kullanmayı planlamaktadır.


Kaleseramik’in finansal performansı aşağıda yer almaktadır;

Finansal Kalem (TL) 2.020 2.021 2.022 2023-1Ç
Dönen Varlıklar 830.108.715 2.083.481.601 3.328.311.101 4.277.171.893
Duran Varlıklar 517.484.691 624.040.377 1.826.677.588 2.203.016.902
Toplam Varlıklar 1.347.593.406 2.707.521.978 5.154.988.689 6.480.188.795
Kısa Vadeli Yükümlülükler 817.589.476 1.923.968.009 2.963.078.383 4.030.215.162
Uzun Vadeli Yükümlülükler 363.046.544 319.265.097 487.975.602 630.937.980
Toplam Özkaynak 166.957.446 464.288.872 1.703.934.704 1.819.035.653
Toplam Kaynaklar 1.347.593.466 2.707.521.978 5.154.988.689 6.480.188.795

(TL) 2.020 2.021 2.022 2022-1Ç 2023-1Ç
Hasılat 1.546.425.860 2.618.760.968 6.042.040.253 1.171.578.698 1.774.600.138
Satışların Maliyeti (-) 1.152.855.036 1.832.309.557 4.528.633.702 791.608.471 1.325.404.101
Brüt Kar 393.570.824 786.451.411 1.513.406.551 379.970.227 449.196.037
Dönem Net Kar 73.809.254 294.679.248 1.385.057.646 192.155.256 281.449.416
Likidite Oranları 2.020 2.021 2.022 2023-1Ç
Cari Oran       1        1        1             1
Asit-Test Oranı       1        1        1             1
Nakit Oran       0        0        0             0
Mali Oranlar
Kaldıraç Oranı       1         1        1             1
Kısa Vadeli Yük. / Top. Varlıklar       1         1        1        0,62
Uzun Vadeli Yük. / Top. Varlıklar       0         0        0             0
Özkaynaklar / Top. Varlıklar  0,12    0,17    0,33        0,28


(TL) 2020 2.021 2.022 2022-1Ç 2023-1Ç
Brüt Satışlar 1.601.334.117 2.692.000.909 6.448.963.163 1.280.419.360 1.918.994.007
Yurt İçi Satışlar 946.486.310 1.704.878.359 4.382.333.037 917.017.217 1.576.808.937
Yurt Dışı Satışlar 654.847.807 987.122.550 2.066.630.126 636.402.143 342.185.070
Satıştan İade ve İskonto (-) 54.908.257 73.239.941 406.922.910 108.840.662 144.393.869
Hasılat 1.546.425.860 2.618.760.968 6.042.040.253 1.171.578.698 1.774.600.138(TL) 2020 2.021 2.022 31.03.2023
Net Finansal Borçlar 605.355.845 369.205.267 1.086.255.062 1.730.710.526
Özkaynak 166.957.446 464.288.872 1.703.934.704 1.819.035.652
Net Finansal Borç / Özkaynak            363%              80%                 64%                 95%
FAVÖK 199.942.489 448.006.581   834.119.790   809.929.512
Net Finansal Borç / FAVÖK                   3                   1                    1              2,14%
Net İşletme Sermayesi 370.832.639 453.420.706 1.455.177.711 1.839.471.941
Net İşletme Semayesi /
Net Satışlar
         23,98%          17,31%            24,08%           27,69%
Net Finansal Borç (TL) 31.03.2023
Nakit ve Nakit Benzerleri 583.294.462
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar 116.109.346
Uzun vadeli Finansal Yatırımlar 36.139.083
Toplam 735.542.891
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.922.047.187
Uzun Vadeli Banka Kredileri Kısa Vadeli Kısımları 139.469.075
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.995.098
Türev Finansal Yükümlülükler 9.414.350
Uzun Vadeli Borçlanmalar 362.443.464
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Uzun Vadeli Yükümlülükler 15.884.243
Toplam 2.466.253.417
Net Borç 1.730.710.526


DEĞERLEME SONUCU (TL) Piyasa Çarpanları Analizi İNA Analizi
Özsermaye Değeri                    11.615.232.992 12.342.654.936
Yöntemin Ağırlığı                                      50% 50%
Ortalama Özsermaye Değeri                                       11.978.943.964
Nominal Sermaye Tutarı                                        405.388.196
Halka Arz İskontosu                                             15,40%
Birim Halka Arz Fiyatı                                                25
 


Hazırlanan değerleme çalışmasında;

Şirket değerlemesi yapılırken INA’ya %50, Piyasa Çarpanı Analizi’ne %50 ağırlık verilmiştir.

Değerleme sonucunda Ortalama Özsermaye Değeri 11.978.943.964 TL olarak hesaplanmış ve elde edilen değere %15,4 oranında halka arz iskontosu uygulanmış,  halka arz fiyatı pay başına fiyatı 25,00 TL olarak belirlenmiştir.

Hisse Satım İşlemlerine hemen başlamak için 4 hızlı adımda

ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler
Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre veri sorumlusu ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım) olarak sizi önemli kampanya ve indirimlerden haberdar edebilmek amacıyla iletiler gönderebilmek için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenecektir. Bu rızayı vermekle verdiğiniz iznin 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerdiğini ve rızanızı her zaman geri alabileceğinizi bildiğinizi beyan edersiniz.

Not: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde öngörüldüğü üzere, sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu olmadığından, bu onay belirtilen bilgilendirme iletilerinin kapsamı dışındadır. Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde önemli kampanya ve indirimlerden haberdar olmak için işlenmesini kabul ve beyan ederim.

Grup Şirketler ile Veri Paylaşımına İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre veri sorumlusu ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım) olarak bilgilerinizi ALB Grup Topluluk Şirketleri ile paylaşabilmemiz için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda Kimlik (ad, soyad), İletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve paylaşım izni bilgileriniz; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, açık rızanıza istinaden grup şirketlerimize aktarılacaktır.

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde benimle iletişime geçilmesi için ALB Grup Topluluk Şirketlerine aktarılmasına rıza veriyorum.

ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım), tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

İşbu aydınlatma metni sizinle akdedilen/akdedilecek olan Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızı aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ALB Yatırım veri sorumlusudur.

İlgili Kişi
Kişisel verileri ALB Yatırım tarafından işlenen siz, firmamızdan hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi ile hizmete ilişkin doldurduğunuz formlar ve taahhütnameler vasıtasıyla fiziki ortamda otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kurumumuz aracılığı ile işlem gerçekleştirebilmeniz için öncelikle SPK mevzuatı gereği belirli sözleşmeler imzalamanız, bazı bildirimlerde bulunmanız ve genel müşteri iseniz uygunluk testi yapmanız gerekmektedir. Bu bağlamda;

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Finans (Banka Adı, Banka Hesap No, Şube vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, Sözleşme Seri No, MKK Sicil No, Yapılan Risk Bildirimleri, Ekstre Gönderim Tercihi, vd.), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Faks Numarası) kişisel verileriniz.

Hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
• Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Hisse Senedi Ve Viop İşlemleri Sözleşmelerine istinaden;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi ve hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

• Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Çerçeve Sözleşme İmzalama Yükümlülüğüne (Madde 26) istinaden;

İşlemleri bir başkası hesabına yapmanız halinde; Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi) ve gerçek faydalanıcı bilgileri

Faaliyetlerin MASAK mevzuatına uygun yürütülmesi amacıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikteki Gerçek Faydalanıcının Tanınması Yükümlülüğüne (Madde 17/A) istinaden;

Uygunluk testi kapsamında işlenen; Kimlik (Ad, Soyad, Yaş Grubu), Finans (Yatırım Uzunluğu Beklentisi, Geçmiş Yatırım Bilgileri), İşlem Güvenliği (Test Tarihi), Mesleki Deneyim (Meslek Adı, Eğitim Durumu), Risk Yönetimi (Risk ve Getiri Tercihi, Uygunluk Sonucu) kişisel verileriniz;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Genel Müşterilere Uygunluk Testi Yapma Yükümlülüğüne (Madde 33) istinaden işlenmektedir. Ancak profesyonel müşterilere bu test yapılmaz.

Müşteri tanıma kuralı kapsamındaki Kimlik (Ad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, Ana Adı, vd.), Finans (IBAN, Banka Şubesi Adı, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Banka Adı, vd.), Müşteri İşlem (Yatırımcı Profili), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Meslek Adı, Eğitim Durumu), İletişim (Telefon Numarası (Sabit), Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), Risk Yönetimi (Risk Tercihi) kişisel verileriniz

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Seri: V, No: 46 Sayılı Aracılık Faaliyetleri Ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğdeki Müşteriyi Tanıma Kuralına (Madde 12) istinaden işlenmektedir.

Ayrıca tüzel kişi yetkilisi olarak sözleşmeleri imzalamanız halinde “Tüzel kişi müşteri yetkilisi” olarak kabul edilirsiniz. Bu kapsamda Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Müşteri İşlem (İmza Tarihi), Mesleki Deneyim (Yetkilisi Olunan Tüzel Kişi) bilgileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle işlenir.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ayrıca saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III- 45.1) 'deki Yatırım Kuruluşlarınca Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden saklanmaktadır.

Ayrıca Teminatlı Hisse Kredisi Başvurusunda Bulunuyorsanız
Kredi başvuru formu ve sözleşme kapsamındaki; Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi, Sözleşme Seri No, Başvuru Tarihi, Kredi Limiti), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Öğrenim Düzeyi, Meslek Adı, Önceki Firma Adı, vd.), İletişim (İşyeri Telefonu) kişisel verileriniz;

Hizmet satış ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
• Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Teminatlı Hisse Kredisi Sözleşmesi'ne istinaden;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi ve hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (seri: V, No: 65)’deki Kredili İşlemlerde Çerçeve Sözleşme Yükümlülüğüne (Madde 11) istinaden işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SPK gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;
• Adınıza bir hesap açılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)deki Takas Kuruluşu Ve Mkk'ya Bildirim ve Hesap Açtırılması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden Saklama Kuruluşları’na (Takasbank ve MKK) aktarılır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No: 74 A / 80 Pk: 34394 Merkez Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak;
• albmenkul@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
• Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@albyatirim.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.