img
logo
Hızlı Menü
Arama
OBAMS

Şirket Künyesi

Ünvanı: Oba Makarnacılık Kuruluş: 11.03.2016

Faal Alanı
Şirket, makarna, noodle, un ve irmik üretmekte ve ticaretini gerçekleştirmekte olup, esas faaliyetinin yanı sıra, ağırlıklı buğday olmak üzere hububat alım/satımını da ticari faaliyet olarak sürdürmektedir.

Halka Arz Tarihi

22 - 23 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı

39,24 TL

Dağıtım Şekli

Eşit Dağıtım Yöntemi

Borsa Kodu

OBAMS

Halka arzlara ve Oba Makarnacılık halka arzına nasıl katılabilirsiniz?

Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, OBAMS halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz:
- ALB Yatırım Mobil Uygulama üzerinden;
Şubeye Giriş > “Ana Menü” (Sol Üstte) > “Halka Arz” adımlarını izleyerek,
- ALB Yatırım Online Şube üzerinden;
Şubeye Giriş > Ana Menüde “Halka Arz” > “Talep Girişi” adımlarını izleyerek ya da;
- ALB Yatırım Müşteri Temsilcinizi arayarak halka arzlara katılım gerçekleştirebilirsiniz.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.  halka arzı talep toplama, 22 - 23 Şubat 2024 tarihlerinde 39,24 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.

- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.

- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

- Şirket katılım ensdeksine uygundur.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.


Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar
96.336.345 TL

Halka Açıklık Oranı
20,09%

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
22 – 23 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı
39,24 TL

Halka Arz Büyüklüğü
3,78 Milyar TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel                        47.204.809 TL   49%
Yurt İçi Kurumsal                      43.351.355 TL   45%
Yurt Dışı Kurumsal                      4.816.818 TL    5%
Oba Makarna Grubu Çalışanları    963.363 TL   1%

Fiyat İstikrarı İşlemleri
30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Taahhütler
1 yıl boyunca ihraççı tarafından pay satışı yapılmaması
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmaması
 

Oba Makarnacılık 1966 yılında Gaziantep’te kurulmuş olup, günlük yaklaşık 2.700 ton buğday kırma ve 1.700 ton makarna üretimi kapasitesine sahiptir. Şirket, makarna, noodle, un ve irmik üretmekte ve ticaretini gerçekleştirmekte olup, esas faaliyetinin yanı sıra, ağırlıklı buğday olmak üzere hububat alım/satımını da ticari faaliyet olarak sürdürmektedir.

Şirket, üretim faaliyetlerini temel olarak Gaziantep Fabrikası ve Hendek Fabrikasında gerçekleştirmekte olup 30.09.2023 tarihi itibarıyla 1.078’i mavi yaka ve 184’ü beyaz yaka olmak üzere toplam 1.262 çalışanı bulunmaktadır.

Şirket yurt içi pazara yaptığı satışların yanı sıra 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır.

İSO tarafından yapılan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı İSO 500 listesinde, 2022 yılı “Üretimden Satışlar” kategorisinde 118. sırada yer almıştır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

- %50 - %40 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları,
- %40- %30 İşletme sermayesinin güçlendirilmesi,
- %20 - %10 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması

için kullanmayı planlamaktadır.

Oba Makarnacılık’ın finansal performansı aşağıda yer almaktadır;

Finansal Kalem (TL) 2020 2021 2022 2023-3Ç
Dönen Varlıklar 931.405.852 1.281.672.480 3.008.408.232 4.744.265.199
Duran Varlıklar 452.704.786 623.014.055 1.377.429.324 1.867.227.000
Toplam Varlıklar 1.384.110.638 1.904.686.535 4.385.837.556 6.611.492.199
Kısa Vadeli Yükümlülükler 609.646.343 964.667.433 3.025.384.410 3.746.993.022
Uzun Vadeli Yükümlülükler 70.052.765 68.658.263 85.900.403 164.193.333
Özkaynak 704.411.530 871.360.839 1.274.552.743 2.700.305.844
Toplam Kaynaklar 1.384.110.638 1.904.686.535 4.385.837.556 6.611.492.199(TL) 2020 2021 2022 2022-3Ç 2023-3Ç
Hasılat 3.099.519.793 5.215.846.114 11.069.054.372 8.199.411.948 11.997.010.714
Satışların Maliyeti (-) -2.638.409.001 -4.077.811.835 -9.733.372.656 -7.138.113.741 -10.297.855.265
Brüt Kar 461.110.792 1.138.034.279 1.335.681.716 1.061.298.207 1.699.155.449
Brüt Marj 14,88% 21,82% 12,07% 12,94% 14,16%
Dönem Net Kar 155.064.021 126.599.185 109.581.558 167.248.875 1.051.589.931Hasılat (TL) 2020 2021 2022 2022-3Ç 2023-3Ç
Yurt İçi Satış 1.169.901.806 1.700.332.614 5.641.796.766 4.394.548.851 4.380.371.844
Yurt Dışı Satış 1.951.738.489 3.534.720.921 5.420.462.750 3.820.919.157 7.850.276.129
Diğer Gelirler 815.154 3.162.368 1.455.307 11.383.471 26.523.071
Fiyat Farkı Gelirleri 1.463.279 42.087.207 103.422.774 18.855.611 13.810.144
Satıştan İadeler (-) -22.044.507 -58.326.296 -58.035.991 -21.001.288 -78.473.936
Satışt İndirimleri (-) -2.354.428 -6.130.700 -40.047.234 -25.293.854 -195.496.538
Toplam 3.099.519.793 5.215.846.114 11.069.054.372 8.199.411.948 11.997.010.7141. Likitide Oranları 2020 2021 2022 2023-3Ç
Cari Oran 1,53 1,33 0,99 1,27
Likitide Oranı 0,62 0,63 0,66 0,89
Nakit Oranı 0,009 0,002 0,011 0,096

2. Mali Yapı Oranları 2020 2021 2022 2023-3Ç
Kaldıraç Oranı 0,49 0,54 0,71 0,59
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplam 0,44 0,51 0,69 0,57
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplam 0,05 0,04 0,02 0,02
Özkaynaklar / Aktif Toplam 0,51 0,46 0,29 0,41
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar 0,96 1,19 2,44 1,45


Özkaynak Değeri Hesaplanması Birim Özkaynak Değeri Ağırlıklandırma Ağırlıklandırılmış Özkaynak Değeri
İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi mln 27.972 40% 11.189
Çarpan Yöntemi mln 16.180 60% 9.708
Halka Arz Öncesi Özkaynak Değeri mln                                                               20.897

Halka Arz Fiyatı Hesaplanması Birim Değer
Nomimal Sermaye mln 407
Hesaplanan Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri mln 20.897
Halka Arz İskontosu Öncesi Pay Değeri mln 51,32
Halka Arz İskonto Oranı mln 23,50%
Halka Arz İskontolu Özkaynak Değeri mln 15.977
Halka Arz Fiyatı (TL/Pay) mln 39,24
 

Hazırlanan değerleme çalışmasında;

Şirket değerlemesi yapılırken INA’ya %40, Çarpan Analizine ise %60 ağırlık verilmiştir. Değerleme sonucu olarak 20.897 mln TL özsermaye değerine ulaşılmıştır.

Değerleme çalışmasında bir adet Oba Makarnacılık payı başına düşen ortalama değer 51,32 TL olarak hesaplanmıştır. Bulunan pay başına değer %23,50 halka arz iskontosu uygulanıp halka arz fiyatı olarak 39,24 TL belirlenmiştir.

Olası Katılımcı Sayısı* Nominal Pay Adedi Olası Pay Adedi Olası Tutar (TL)
2.000.000 Katılımcı 96.336.345 48 1890
2.500.000 Katılımcı 96.336.345 39 1512
3.500.000 Katılımcı 96.336.345 28 1080
4.000.000 Katılımcı 96.336.345 24 945
4.500.000 Katılımcı 96.336.345 21 840
* Halka arza tahmini katılım talebine göre oluşabilir talep ve miktar dağılımı

Hisse Satım İşlemlerine hemen başlamak için 4 hızlı adımda

ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler
Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre veri sorumlusu ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım) olarak sizi önemli kampanya ve indirimlerden haberdar edebilmek amacıyla iletiler gönderebilmek için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenecektir. Bu rızayı vermekle verdiğiniz iznin 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerdiğini ve rızanızı her zaman geri alabileceğinizi bildiğinizi beyan edersiniz.

Not: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde öngörüldüğü üzere, sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu olmadığından, bu onay belirtilen bilgilendirme iletilerinin kapsamı dışındadır. Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde önemli kampanya ve indirimlerden haberdar olmak için işlenmesini kabul ve beyan ederim.

Grup Şirketler ile Veri Paylaşımına İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre veri sorumlusu ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım) olarak bilgilerinizi ALB Grup Topluluk Şirketleri ile paylaşabilmemiz için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda Kimlik (ad, soyad), İletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve paylaşım izni bilgileriniz; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, açık rızanıza istinaden grup şirketlerimize aktarılacaktır.

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde benimle iletişime geçilmesi için ALB Grup Topluluk Şirketlerine aktarılmasına rıza veriyorum.

ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım), tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

İşbu aydınlatma metni sizinle akdedilen/akdedilecek olan Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızı aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ALB Yatırım veri sorumlusudur.

İlgili Kişi
Kişisel verileri ALB Yatırım tarafından işlenen siz, firmamızdan hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi ile hizmete ilişkin doldurduğunuz formlar ve taahhütnameler vasıtasıyla fiziki ortamda otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kurumumuz aracılığı ile işlem gerçekleştirebilmeniz için öncelikle SPK mevzuatı gereği belirli sözleşmeler imzalamanız, bazı bildirimlerde bulunmanız ve genel müşteri iseniz uygunluk testi yapmanız gerekmektedir. Bu bağlamda;

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Finans (Banka Adı, Banka Hesap No, Şube vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, Sözleşme Seri No, MKK Sicil No, Yapılan Risk Bildirimleri, Ekstre Gönderim Tercihi, vd.), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Faks Numarası) kişisel verileriniz.

Hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
• Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Hisse Senedi Ve Viop İşlemleri Sözleşmelerine istinaden;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi ve hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

• Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Çerçeve Sözleşme İmzalama Yükümlülüğüne (Madde 26) istinaden;

İşlemleri bir başkası hesabına yapmanız halinde; Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi) ve gerçek faydalanıcı bilgileri

Faaliyetlerin MASAK mevzuatına uygun yürütülmesi amacıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikteki Gerçek Faydalanıcının Tanınması Yükümlülüğüne (Madde 17/A) istinaden;

Uygunluk testi kapsamında işlenen; Kimlik (Ad, Soyad, Yaş Grubu), Finans (Yatırım Uzunluğu Beklentisi, Geçmiş Yatırım Bilgileri), İşlem Güvenliği (Test Tarihi), Mesleki Deneyim (Meslek Adı, Eğitim Durumu), Risk Yönetimi (Risk ve Getiri Tercihi, Uygunluk Sonucu) kişisel verileriniz;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Genel Müşterilere Uygunluk Testi Yapma Yükümlülüğüne (Madde 33) istinaden işlenmektedir. Ancak profesyonel müşterilere bu test yapılmaz.

Müşteri tanıma kuralı kapsamındaki Kimlik (Ad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, Ana Adı, vd.), Finans (IBAN, Banka Şubesi Adı, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Banka Adı, vd.), Müşteri İşlem (Yatırımcı Profili), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Meslek Adı, Eğitim Durumu), İletişim (Telefon Numarası (Sabit), Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), Risk Yönetimi (Risk Tercihi) kişisel verileriniz

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Seri: V, No: 46 Sayılı Aracılık Faaliyetleri Ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğdeki Müşteriyi Tanıma Kuralına (Madde 12) istinaden işlenmektedir.

Ayrıca tüzel kişi yetkilisi olarak sözleşmeleri imzalamanız halinde “Tüzel kişi müşteri yetkilisi” olarak kabul edilirsiniz. Bu kapsamda Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Müşteri İşlem (İmza Tarihi), Mesleki Deneyim (Yetkilisi Olunan Tüzel Kişi) bilgileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle işlenir.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ayrıca saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III- 45.1) 'deki Yatırım Kuruluşlarınca Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden saklanmaktadır.

Ayrıca Teminatlı Hisse Kredisi Başvurusunda Bulunuyorsanız
Kredi başvuru formu ve sözleşme kapsamındaki; Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi, Sözleşme Seri No, Başvuru Tarihi, Kredi Limiti), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Öğrenim Düzeyi, Meslek Adı, Önceki Firma Adı, vd.), İletişim (İşyeri Telefonu) kişisel verileriniz;

Hizmet satış ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
• Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Teminatlı Hisse Kredisi Sözleşmesi'ne istinaden;

Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi ve hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
• Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (seri: V, No: 65)’deki Kredili İşlemlerde Çerçeve Sözleşme Yükümlülüğüne (Madde 11) istinaden işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SPK gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;
• Adınıza bir hesap açılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)deki Takas Kuruluşu Ve Mkk'ya Bildirim ve Hesap Açtırılması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden Saklama Kuruluşları’na (Takasbank ve MKK) aktarılır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No: 74 A / 80 Pk: 34394 Merkez Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak;
• albmenkul@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
• Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@albyatirim.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.